Kurtyny powietrzne SMART - bloki CAD

2015-10-22

Zapraszamy do korzystania z bazy rysunków DWG kurtyn powietrznych SMART.
Na potrzeby projektowe systemów instalacyjnych, przygotowane zostały uproszczone bloki CAD 2D (dostępne dla wszystkich widoków) i modele 3D.

Pliki DWG dostępne są zarówno z poziomu poszczególnych modeli, jak i w dziale "Bloki CAD".

Kurtyny powietrzne SMART - bloki CAD