RE 5,0
H50-05000
131,00 €
brutto 161,13 €
Przelicz na złotówki
545,78 zł
brutto 671,32 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 18 stycznia 2018 (1€ = 4,1663 zł)
3 lata gwarancji

Właściwości i wykonanie

5-stopniowy regulator transformatorowy z lampką sygnalizacyjną do manualnej zmiany prędkości obrotowej wentylatorów jednofazowych sterowanych napięciowo.
Załączenie regulatora odbywa się przy pomocy pokrętła na obudowie i sygnalizowane jest świeceniem lampki (diody kontrolnej) obok pokrętła.

UWAGA!
Lampka sygnalizacyjna nie informuje o zakłóceniach w pracy urządzenia. Sygnalizuje jedynie, że regulator jest załączony.

Pokrętło służy również do stopniowej nastawy prędkości obrotowej. Pozwala na wybór jednej z 5 dostępnych biegów (prędkości obrotowych wentylatora). Każda pozycja odpowiada innej wartości napięcia wyjściowego na zaciskach U1 i U2. Stopień 1 odpowiada najniższej, a stopień 5 najwyższej prędkości obrotowej.
Regulator przystosowany jest do sterowania kilkoma silnikami/wentylatorami (sterowanie grupowe). Przy takim rozwiązaniu konieczne jest jednak zwrócenie uwagi, aby suma wartości poszczególnych prądów nie przekroczyła wartości prądu maksymalnego regulatora.

Prąd maksymalny regulatora: 5 A
Zabezpieczenie prądowe (zwłoczne): 10 A
Masa urządzenia: 4,2 kg.

Obudowa

Trwałe, jasnoszare tworzywo sztuczne w klasie szczelności IP54.

Monitorowanie pracy silnika

Regulator nie posiada układu do zabezpieczenia termicznego silników.
Każdy wentylator musi być zabezpieczony indywidualnie przez termokontakt TK połączony szeregowo z uzwojeniami silnika. Po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej temperatury uzwojenia silnika termokontakty otwierają się powodując przerwanie obwodu zasilania wentylatora. Po ostygnięciu uzwojenia silnika obwód zostaje znowu zamknięty i wentylator uruchamia się automatycznie.

UWAGA!
Szeregowe podłączenie termokontaktu z uzwojeniem silnika jest możliwe tylko w przypadku silników, których prąd znamionowy nie przekracza 5A. W przypadku wyższych wartości prądów nominalnych należy zastosować przekaźnik ochrony termicznej MSE.

Zanik zasilania

Po przywróceniu napięcia następuje automatyczny restart (załączenie zasilania wentylatora).
Wersja
Moc grzewcza [kW]
Ilość grzałek
Zasilanie
Prąd znamionowy [A] 0,0
Rozmiar kabla [mm²]
Masa [kg] 0,0

RE 5,0 (PNG)

RE 5,0 dane wymiarowe

Pobierz

01.076 (PNG)

RE 5,0 schemat podłączeniowy

Pobierz

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

  • Deklaracja w sprawie istotnych dla środowiska substancji w produktach Rosenberg (PDF) (Pobierz)
  • Deklaracja zgodności (PDF) (Pobierz)

Dane wymiarowe

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF) (Pobierz)

Instrukcja

  • Instrukcja obsługi (PDF) (Pobierz)

Procedury i wytyczne

  • Wytyczne w zakresie zabezpieczenia termicznego oraz regulacji wentylatorów produkcji Rosenberg (PDF) (Pobierz)

Protokoły i formularze

  • Zgłoszenie usterki (PDF) (Pobierz)
  • Zlecenie usługi serwisowej (PDF) (Pobierz)