GS 5 Ex
H80-00145
704,00 €
brutto 865,92 €
Przelicz na złotówki
2925,75 zł
brutto 3598,68 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 16 lutego 2018 (1€ = 4,1559 zł)
Wyłącznik serwisowy kategorii AC-23 (zgodnie z IEC 60 947-3, EN 60 947, DIN VDE 0660 część 107), przeznaczony do montażu w strefach wybuchowości: strefa 1 + strefa 2; strefa 21 + strefa 22. Spełnia wymagania ochrony przeciwwybuchowej CENELEC i IEC.
Klasa szczelności: IP65.

Styk główny: 3NO (1/2, 3/4, 5/6)
Styk pomocniczy: 1 NO (13/14)
Wersja
Moc grzewcza [kW]
Ilość grzałek
Zasilanie
Prąd znamionowy [A] 0,0
Rozmiar kabla [mm²]
Masa [kg] 0,0

Certyfikat

  • Certyfikat zgodności z ATEX (DE) (PDF) (Pobierz)
  • Certyfikat zgodności z ATEX (EN) (PDF) (Pobierz)

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

  • Deklaracja w sprawie istotnych dla środowiska substancji w produktach Rosenberg (PDF) (Pobierz)

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF) (Pobierz)

Protokoły i formularze

  • Zgłoszenie usterki (PDF) (Pobierz)
  • Zlecenie usługi serwisowej (PDF) (Pobierz)