DQ 450-4.5DF
E00-45055
427,00 €
brutto 525,21 €
Przelicz na złotówki
1800,31 zł
brutto 2214,39 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 16 marca 2018 (1€ = 4,2162 zł)
Główne cechy:
 • Napięcie znamionowe [V]: 400
 • Częstotliwość [Hz]: 50
 • Obroty [min⁻¹]: 1390
 • Moc znamionowa (pobór) [kW]: 0,320
 • Prąd znamionowy [A]: 0,75
3 lata gwarancji

Właściwości i wykonanie

Wysokowydajny wentylator osiowy DQ 450-4 znajduje zastosowanie w instalacjach, w których wymagane są duże wydajności powietrza przy niskich i średnich wartościach ciśnienia.
Wentylator stosowany jest w instalacjach wyciągowych lub nawiewnych w restauracjach, halach sportowych, pomieszczeniach konferencyjnych, halach fabrycznych i magazynowych, pływalniach i szklarniach.

Obudowa

Obudowa wentylatora wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej, powlekanej tworzywem sztucznym.
Kwadratowa płyta montażowa przystosowana jest do montażu w przegrodach.

Wirnik

Koło wirnikowe z wyprofilowanymi aerodynamicznie łopatkami, wykonane jest z tworzywa sztucznego. Łopatki, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, osadzane są bezpośrednio na obudowie silnika.
Zespół wirnik-silnik wyważany jest statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 1940 w klasie G 2.5.

Podłączenie elektryczne

Silnik wyposażony jest w przewód wyprowadzający. Podłączenie elektryczne może być zrealizowane za pomocą dostarczanej oddzielnie puszki podłączeniowej, wykonanej w klasie szczelności IP44.
Nominalne napięcie zasilania podane jest na tabliczce znamionowej silnika. Dopuszczalna tolerancja +/-10%.
Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie ze znajdującym się w puszce schematem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi silnik z wirującą obudową o regulowanej napięciowo prędkości obrotowej, wykonany w klasie szczelności IP54.
Izolacja uzwojenia odpowiada klasie F i dodatkowo jest impregnowana przed wilgocią.
Zastosowane łożyska toczne są szczelnie zamknięte z obu stron i nie wymagają obsługi.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Silnik zabezpieczony jest przed przegrzaniem za pomocą termokontaktu, z końcówkami wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika, które wymagają prawidłowego podłączenia do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej. Brak właściwego urządzenia ochronnego stanowi podstawę do oddalenia reklamacji w przypadku spalenia silnika.

Klasa dokładności

Wentylator posiada klasę dokładności 3, według DIN 24166.

Status ErP

Wentylator spełnia wymagania Dyrektywy ErP (2009/125/WE) obowiązujące od 01.01.2015.

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN ISO EN 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C.
Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza, dla wentylatora wykonanego z dyszą wlotową, bez kratki ochronnej.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA6 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5, zgodnie z normą DIN 45 635 rozdział 38, można wyznaczyć na podstawie wzoru:
 • LWA5 = LWA6
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.
Napięcie znamionowe [V] 400
Częstotliwość [Hz] 50
Obroty [min⁻¹] 1390
Moc znamionowa (pobór) [kW] 0,320
Prąd znamionowy [A] 0,75
Kondensator [μF] 0,0
Maksymalna dopuszczalna temperatura przetłaczanego medium [°C] 60
Wymagany minimalny opór systemu instalacji wentylacyjnej [Pa] 0
Wzrost prądu pobieranego w stosunku do znamionowego przy obniżonym napięciu 5
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 1,8
Klasa szczelności silnika IP54
Schemat podłączeniowy 01.006
Masa [kg] 10,00
Izolacja akustyczna nie
Rodzaj silnika z wirującą obudową (AC)
Łopatki wirnika aerodynamiczne
Regulowane tyrystorowo (napięciem, bezstopniowo) nie
Regulowane transformatorowo (napięciem, stopniowo) tak
Regulowane przetwornicą częstotliwości, falownikiem tak
Wykonanie przeciwwybuchowe (EX) nie
Odporność na wysokie temperatury nie
Chemoodporność nie

Katalog

 • Wentylatory osiowe (PDF) (Pobierz)

Charakterystyka

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

 • Deklaracja producenta (PDF) (Pobierz)
 • Deklaracja zgodności (PDF) (Pobierz)

Dane wymiarowe

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF) (Pobierz)

Instrukcja

Procedury i wytyczne

 • Procedura uruchamiania wentylatora (PDF) (Pobierz)
 • Wytyczne w zakresie zabezpieczenia termicznego oraz regulacji wentylatorów produkcji Rosenberg (PDF) (Pobierz)
 • Zakres, wymagania i częstotliwość prac obsługi bieżącej przy urządzeniach produkcji Rosenberg (PDF) (Pobierz)

Protokoły i formularze

 • Protokół rozruchu (Otwórz)
 • Protokół z oględzin (PDF) (Pobierz)
 • Zgłoszenie usterki (PDF) (Pobierz)
 • Zlecenie usługi serwisowej (PDF) (Pobierz)
 • Pytanie: Czy wentylator osiowy typu DQ posiada deklarację właściwości użytkowych? Odpowiedź: Deklaracja właściwości użytkowych to dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną.
  Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) i wykazu mandatów opublikowanego w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. (M.P. Nr 32, poz. 571), wentylator typu DQ nie jest wyrobem budowlanym.
  Nie podlega również Rozporządzeniu UE Nr 305/2011 opublikowanemu 4 kwietnia 2011 r. w Dz.U.U.E (Construction Products Regulation), ustanawiającemu zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającemu Dyrektywę Rady 89/106/EWG.
  Zatem wydanie deklaracji właściwości użytkowych na ten produkt nie jest możliwe.
 • Pytanie: Czy atest higieniczny dla wentylatorów jest obligatoryjny? Odpowiedź: Od roku 2008 po przyjęciu wspólnych norm z UE, atest higieniczny nie jest wymagany i zgodnie z obowiązującym prawem znak CE umieszczony na deklaracji zgodności i dokumentacji technicznej informuje o tym, że dany produkt może być stosowany i nie jest szkodliwy dla zdrowia oraz, że spełnia wszystkie wymagane dla tego produktu normy.
  Podobnie jak certyfikacja znakiem B, atestacja PZH w przypadku wenylatorów jest dobrowolna.
  Zgodnie z informacją Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego tylko w przypadku materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody oraz wprowadzania nowych technologii jej uzdatniania uzyskanie atestów higienicznych jest obligatoryjne, a dla innych wyrobów posiadanie atestu higienicznego NIZP-PZH jest wyłącznie atutem w ofertach składanych w przetargach, jak również elementem wykorzystywanym w marketingu.
  Więcej informacji:
  http://www.pzh.gov.pl/szkolenia-kursy-oraz-wyklady/struktura/pion-zdrowia-srodowiskowego/zaklad-higieny-srodowiska/atestacja-produktow-i-wyrobow/

Dostępne opcjonalne akcesoria: