Zgłoś uwagę

Wentylatory

DVW

DVW 630-G.6IF OL (400 V)

DVW 630-G.6IF OL (400 V)

A05-63010

Cechy główne
 • Zasilanie [V] : 400
 • Częstotliwość [Hz] : 50/60
 • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 1,8
 • Obroty [min⁻¹] : 1000
 • Prąd znamionowy [A] : 2,9
3.347,00 €
4.116,81 €

Przelicznik

15.266,00 zł
brutto 18.777,18 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2021-08-02
(1€ = 4,561 zł)

Właściwości i wykonanie

Wentylator stosowany jest w instalacjach wyciągowych w centrach handlowych, supermarketach, zakładach produkcyjnych, warsztatach, basenach, kuchniach, salach restauracyjnych, toaletach, magazynach, garażach parkingowych, budynkach gospodarczych i innych.
Przystosowany jest do montażu na dachach płaskich, jednospadowych, dwuspadowych, łukowych i szedowych (pilastych). Posiada wyrzut pionowy.

Obudowa

Izolowana akustycznie obudowa wentylatora wykonana jest z aluminium odpornego na działanie wody morskiej.
Wyposażona jest w podstawę ze zintegrowaną dyszą wlotową z ocynkowanej blachy stalowej. Osłonę silnika w postaci kosza, będącego zabezpieczeniem przed dotykiem bezpośrednim, stanowią stalowe pręty pokryte powłoką z tworzywa sztucznego.

Wirnik

Koło wirnikowe z łopatkami wygiętymi do tyłu, wykonane jest z tworzywa sztucznego na bazie PA6 (poliamid). Osadzane jest bezpośrednio na obudowie silnika.
Zespół wirnik-silnik wyważany jest statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 1940 w klasie G 2.5.

Podłączenie elektryczne

Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie ze znajdującym się w puszce schematem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
Zamontowany wyłącznik serwisowy dostarczany jest w standardzie.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi energooszczędny silnik EC (komutowany elektronicznie) z wirującą obudową, wykonany w klasie szczelności IP54. Silnik charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością, niewielkimi rozmiarami i wyjątkowo cichą pracą. Nie wymaga konserwacji. Wbudowany, inteligentny układ sterujący umożliwia płynną regulację obrotów wentylatora oraz wiele funkcji dodatkowych, np. regulację ciśnienia, wydajności lub sterowanie jakością powietrza.
Zastosowane łożyska toczne są szczelnie zamknięte z obu stron i nie wymagają obsługi.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Stan wbudowanego zabezpieczenia termicznego silnika sygnalizowany jest przez przekaźnik alarmowy.

Sterowanie

Regulacja prędkości odbywa się za pomocą sygnału 0-10V lub potencjometru (akcesoria).

Status ErP

Wentylator spełnia wymagania rozporządzenia wykonawczego Dyrektywy ErP (2009/125/WE), tj. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 327/2011, obowiązujące od 01.01.2018 r.
Wentylator nie podlega Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 640/2009.

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN ISO EN 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C.
Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA8 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5, zgodnie z normą DIN 45 635 rozdział 38, można wyznaczyć na podstawie wzorów.
 • LWA5 = LWA8 - 3 dB
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Zasilanie [V] 400
Częstotliwość [Hz] 50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW] 1,8
Obroty [min⁻¹] 1000
Prąd znamionowy [A] 2,9
Maks. temp. medium [°C] 50
Klasa szczelności silnika IP 54
Rodzaj silnika z komutacją elektroniczną (EC)
Wyrzut pionowy
Izolacja akustyczna nie
Łopatki wirnika do tyłu
Wersja EX nie
Odporność na wysokie temperatury nie
Chemoodporność nie
Schemat podłączeniowy 01.390
Regulacja obrotów sygnałem 0-10 V
Masa [kg] 77,0

Bloki CAD/BIM

Katalog

 • Karta katalogowa (PDF)
 • Wentylatory dachowe EC (PDF)Pobierz

Charakterystyka

 • DVW 630-G.6IF OL (400 V) (PNG)

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

 • Deklaracja Producenta (PDF)Pobierz
 • Deklaracja Zgodności (PDF)Pobierz

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Instrukcja

Protokoły i formularze

Procedury i wytyczne

 • Procedura uruchamiania wentylatora (PDF)Pobierz
 • Zabezp. termiczne oraz regulacja wentylatorów Rosenberg (PDF)Pobierz
 • Obsługa bieżąca urządzeń produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz