Zgłoś uwagę

Wentylatory

DQ

DQ 450-4-4 Ex

DQ 450-4-4 Ex

E00-45076

Cechy główne
  • Zasilanie [V] : 400
  • Częstotliwość [Hz] : 50
  • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 0,320
  • Prąd znamionowy [A] : 0,75
  • Obroty [min⁻¹] : 1400
757,00 €
931,11 €

Przelicznik

3.389,01 zł
brutto 4.168,49 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-12-01
(1€ = 4,477 zł)

Właściwości i wykonanie

Wysokowydajny wentylator osiowy DQ 450-4-4 Ex znajduje zastosowanie w instalacjach, w których wymagane są duże wydajności powietrza przy niskich i średnich wartościach ciśnienia. Przeznaczony jest do transportu powietrza w strefach zagrożonych wybuchem.
Klasa ATEX: II 3G c IIB T3 X

Obudowa

Obudowa wentylatora wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej, powlekanej tworzywem sztucznym.
Kwadratowa płyta montażowa przystosowana jest do montażu w przegrodach.

Wirnik

Koło wirnikowe z wyprofilowanymi aerodynamicznie łopatkami, wykonane jest z tworzywa sztucznego. Łopatki, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, osadzane są bezpośrednio na obudowie silnika.
Zespół wirnik-silnik wyważany jest statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 1940 w klasie G 6.3.

Podłączenie elektryczne

Wentylator dostarczany jest z przewodem zasilającym o długości 1,0 m, lecz bez puszki podłączeniowej. Odpowiednie, certyfikowane puszki podłączeniowe i wyłączniki serwisowe dostępne są jako akcesoria.
Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie z przyklejonym do kabla (od strony obudowy) schematem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi silnik z wirującą obudową, dwubiegowy, wykonany w klasie szczelności IP44.
Izolacja uzwojenia odpowiada klasie F i dodatkowo jest impregnowana przed wilgocią.
Zastosowano rodzaj ochrony: obudowa wzmocniona "e", oznaczający brak możliwości wystąpienia źródła zapłonu w jakiejkolwiek postaci, zarówno w trakcie normalnej pracy, jak i w sytuacji awaryjnej, np. podczas zaniku jednej fazy, czy zablokowania wirnika.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Kontrola temperatury uzwojenia realizowana jest poprzez wbudowany czujnik termistorowy typu PTC (zgodnie z normą DIN 44081), którego opór rośnie wraz ze wzrostem temperatury uzwojenia. Końcówki czujnika wyprowadzone są na listwę zaciskową silnika, które wymagają prawidłowego podłączenia do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej, spełniającego wymagania ATEX 94/9/WE i oznaczonego Ex II (2)G.
Do styków wyjściowych podłączany jest następnie konwencjonalny stycznik odcinający zasilanie silnika.
Prawidłowe podłączenie pozystorów zabezpiecza silnik przed przeciążeniem, skutkiem zaniku jednej z faz, nagłym zahamowaniem silnika oraz wysokimi temperaturami przepływającego czynnika.
Brak właściwego urządzenia ochronnego stanowi podstawę do oddalenia reklamacji w przypadku spalenia silnika.

Status ErP

Wentylator nie podlega Dyrektywie ErP (2009/125/WE).

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN ISO EN 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C.
Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza, dla wentylatora wykonanego z dyszą wlotową, bez kratki ochronnej.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA6 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5, zgodnie z normą DIN 45 635 rozdział 38, można wyznaczyć na podstawie wzoru:
  • LWA5 = LWA6
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Zasilanie [V] 400
Częstotliwość [Hz] 50
Moc znamionowa (pobór) [kW] 0,320
Prąd znamionowy [A] 0,75
Obroty [min⁻¹] 1400
Maks. temp. medium [°C] 40
Klasa szczelności silnika IP44
Rodzaj silnika z wirującą obudową (AC)
Kondensator [μF] 0,0
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%] 0
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 3,4
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa) nie
Regulacja przetwornicą częstotliwości nie
Izolacja akustyczna nie
Łopatki wirnika aerodynamiczne
Wersja EX tak
Odporność na wysokie temperatury nie
Chemoodporność nie
Rodzaj montażu w przegrodach
Schemat podłączeniowy 01.085
Masa [kg] 8,00

Charakterystyka

Schemat podłączeniowy

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz