Zgłoś uwagę

Airbox F40

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne - Airbox F40

Rama podstawy

Ramy montażowe dla central F40 wykonywane są z ocynkowanej i zaginanej blachy stalowej grubości 3 mm o wysokościach od 100 mm do 500 mm.

Wydajności powietrza

Minimalna (V=1 m/s):
800 – 600 m³/h

Optymalna (V=2 m/s):
1600 – 11200 m³/h

Maksymalna (V=4 m/s):
3200 – 22400 m³/h

Właściwości termiczne

Przenikalność cieplna [W/m²K]:
1,2 (T3)

Przenikalność mostków cieplnych kb: 0,58 (TB3)

Wykonanie obudowy

Centrale Airbox F40 wykonywane są na bazie bezramowej konstrukcji. Stanowią one pod względem kosztowym, alternatywne rozwiązanie do central typoszeregu S40 do wielkości 13Q (zewnętrzne wymiary 1340 x 1340 mm). Wszystkie panele wypełnione sąniepalną, dźwiękochłonną i termoizolacyjną wełną mineralną grubości 40 mm. Podłoga jednostek podwieszanych z obsługą serwisową od dołu, jest również grubości 40 mm. Pozostałe warianty centrali F40 mają podłogę grubości 60 mm. Zewnętrzny oraz wewnętrzny płaszcz panelu stanowi ocynkowana blacha stalowa grubości 1,0 mm. Na życzenie obudowa może być dodatkowo lakierowana proszkowo na kolor szary RAL 7035 (inne kolory możliwe) w wykonaniu V2A 1.4301 lub powłoką aluminiową AlMg3. Zewnętrzne panele przymocowane są do ramy szkieletu za pomocą blachowkrętów. Połączenia części obudowy są tak ukształtowane, że wewnętrzne strony centrali są gładkie. Centrale F40 są certyfikowane zgodnie z Eurovent oraz spełniają wymagania higieniczne wynikające z przepisów VDI 6022.

Łączenie paneli

Panele serii F40 zostały zaprojektowane w taki sposób, że wzajemnie na siebie zachodzą. Każdy z nich jest przykręcany do sąsiedniegoboku od zewnątrz wzdłuż zewnętrznych krawędzi, dzięki czemu uzyskuje się wysoką stabilność połączenia. Śruby znajdują się całkowicie wewnątrz panelu, zapewniając najlepsze możliwe właściwości termiczne i optyczne. Otwory w panelu zewnętrznym, które są niezbędne do wkręcenia do środka, są szczelnie zamknięte za pomocą plastikowych zaślepek odpornych na promieniowanie UV.

Łączenie modułów

Do łączenia modułów wykorzystywane są montowane fabrycznie blachy węzłowe znajdujące się w rogach każdej sekcji. Poszczególne moduły ściąga się za pomocą dostarczanych śrub. Znajdujące się w dostawie profile w kształcie litery „U” pozwalają zamaskować łączenie modułów. W celu uzyskania wysokiej jakości higienicznej, połączenia śrubowe na łączeniach modułów są zakryte plastikowymi zaślepkami.

Etykieta efektywności energetycznej Eurovent

W szczególności dla serii F40 określamy również klasę efektywności energetycznej Eurovent w karcie technicznej urządzenia drukowanej z naszego programu doboru i oznaczamy urządzenie odpowiednią etykietą. Zgodnie z etykietami efektywności energetycznej już wprowadzonymi w UE dla innych sektorów, Eurovent EnergyEfficiency Label klasyfikuje centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne na klasy od A do E. W ujęciu całościowymwartości charakterystyczne jak: prędkości powietrza, zewnętrzne straty ciśnienia, przyjęta temperatura zewnętrzna, straty ciśnienia odzysku ciepła, sprawność odzysku ciepła i zużycie energii elektrycznej wentylatorów względem siebie są obliczane na podstawie pojedynczej wartości odniesienia, a urządzenie jest klasyfikowane do odpowiedniej klasy efektywności energetycznej. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Eurovent pod adresem www.eurovent-certification.com.