Zgłoś uwagę

Polityka energetyczna

Będąc przedsiębiorstwem ukierunkowanym na przyszłość już dawno stwierdziliśmy, że świadome korzystanie z energii ma kluczowe znaczenie ekologiczne i ekonomiczne, przede wszystkim ze względu na emisję CO2 i rosnące ceny energii.

Z tego powodu nasi inżynierowie i technicy nieprzerwanie pracują nad poprawą sprawności energetycznej naszych wyrobów. Z powodzeniem! Nasze nowoczesne silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność powyżej 90% i pozwalają zaoszczędzić nawet do 50% energii w porównaniu z silnikami konwencjonalnymi. Niskie zużycie energii przyczynia się nie tylko do ochrony środowiska, lecz także pozwala naszym Klientom obniżać koszty eksploatacji.

Technologia silników komutowanych elektronicznie to jednak coś znacznie więcej niż tylko "cud sprawności energetycznej". Silniki takie nie wymagają konserwacji i charakteryzują się cichą pracą. Wbudowany, inteligentny układ sterujący umożliwia płynną regulację obrotów oraz wiele funkcji dodatkowych, np. regulację ciśnienia, wydajności lub sterowanie jakością powietrza. Nasze produkty z silnikami komutowanymi elektronicznie spełniają tym samym najwyższe wymagania w zakresie sprawności energetycznej, ekonomicczności i wysokiej jakości powietrza.

Partner biznesowy w rozwoju pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Wentylatory produkcji Rosenberg są z powodzeniem stosowane również w turbinach wiatrowych na całym świecie. Spełniają najwyższe wymagania nawet dla instalacji wiatrowych typu "offshore", które pracują w warunkach wysokiego ryzyka korozji.