Serwis

Serwis producenta zapewnia najwłaściwszą obsługę urządzeń. Zapewniamy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

W zakresie szerokiej oferty serwisu Rosenberg proponujemy naszym Klientom:
  • Rozruchy urządzeń (rozruch jest wymagany przez Ogólne Warunki Gwarancji Rosenberg; obecność serwisu fabrycznego podczas rozruchu jest pożądana dla wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji wyrobów Rosenberg).
  • Przeglądy konserwacyjne okresowe oraz obsługę bieżącą. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji przeglądy w okresie gwarancji może wykonywać tylko autoryzowany serwis fabryczny. Zawieramy długoterminowe umowy z naszymi Klientami oraz udzielamy autoryzacji, po przeszkoleniu, firmom obsługującym nasze wyroby. Dzięki takim rozwiązaniom urządzenia Rosenberg pracują niezawodnie.
  • Szkolenia dla użytkowników i instalatorów urządzeń Rosenberg. Po przeszkoleniu personel uzyskuje niezbędną wiedzę i kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzeń. Udzielamy autoryzacji pozwalających wykonywać niezbędne czynności obsługi bieżącej i konserwacje okresowe.
  • Ekspertyzy stanu technicznego urządzeń niezbędne do określenia przyczyn i skutków zaistniałych zdarzeń. Wykwalifikowany personel serwisu jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt gwarantujący właściwą ocenę problemu i wyciągnięcie pożądanych wniosków.
Serwis fabryczny dysponuje wiedzą, materiałami i urządzeniami, których użycie w procesie napraw i obsługi jest rękojmią długoletniej niezawodnej pracy.

Gwarantujemy kompletną dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części i podzespołów do dostarczanych przez naszą firmę urządzeń.

W sprawach reklamacji prosimy o zapoznanie się z treścią podstrony: Reklamacje.
# Nazwa Format Rozmiar
1 Ogolne warunki gwarancji pdf 217,7 KB Pobierz
2 Protokół przeglądu kurtyn pdf 447,47 KB Pobierz
3 Protokół przeglądu wentylatorów pdf 364,54 KB Pobierz
4 Protokół rozruchu central pdf 399,3 KB Pobierz
5 Protokół rozruchu kurtyn pdf 458,67 KB Pobierz
6 Protokół rozruchu wentylatorów pdf 462,36 KB Pobierz
7 Wytyczne pdf 1,24 MB Pobierz
8 Zgłoszenie serwisowe pdf 611,14 KB Pobierz