Zgłoś uwagę

Serwis

Serwis producenta zapewnia najwłaściwszą obsługę urządzeń. Zapewniamy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

W zakresie szerokiej oferty serwisu Rosenberg proponujemy naszym Klientom:
  • Rozruchy urządzeń (rozruch jest wymagany przez Ogólne Warunki Gwarancji Rosenberg; obecność serwisu fabrycznego podczas rozruchu jest pożądana dla wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji wyrobów Rosenberg).
  • Przeglądy konserwacyjne okresowe oraz obsługę bieżącą. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji przeglądy w okresie gwarancji może wykonywać tylko autoryzowany serwis fabryczny. Zawieramy długoterminowe umowy z naszymi Klientami oraz udzielamy autoryzacji, po przeszkoleniu, firmom obsługującym nasze wyroby. Dzięki takim rozwiązaniom urządzenia Rosenberg pracują niezawodnie.
  • Szkolenia dla użytkowników i instalatorów urządzeń Rosenberg. Po przeszkoleniu personel uzyskuje niezbędną wiedzę i kwalifikacje do obsługi i konserwacji urządzeń. Udzielamy autoryzacji pozwalających wykonywać niezbędne czynności obsługi bieżącej i konserwacje okresowe.
  • Ekspertyzy stanu technicznego urządzeń niezbędne do określenia przyczyn i skutków zaistniałych zdarzeń. Wykwalifikowany personel serwisu jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt gwarantujący właściwą ocenę problemu i wyciągnięcie pożądanych wniosków.
Serwis fabryczny dysponuje wiedzą, materiałami i urządzeniami, których użycie w procesie napraw i obsługi jest rękojmią długoletniej niezawodnej pracy.

Gwarantujemy kompletną dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części i podzespołów do dostarczanych przez naszą firmę urządzeń.

W sprawach reklamacji prosimy o zapoznanie się z treścią podstrony: Reklamacje.