Zgłoś uwagę

Airbox S40

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne - Airbox S40

Rama podstawy

Ramy montażowe sekcji do 13Q wykonywane są z ocynkowanej i zaginanej blachy stalowej grubości 3 mm. Dla większych central, jako alternatywę dla wersji z blachy zaginanej, dostępne są spawane i zagruntowane ramy stalowe oraz odporne na warunki atmosferyczne, spawane i ocynkowane.

Wydajności powietrza

Minimalna (V=1 m/s):
800 – 24000 m³/h

Optymalna (V=2 m/s):
1600 – 48100 m³/h

Maksymalna (V=4 m/s):
3200 – 96200 m³/h

Właściwości termiczne

Przenikalność cieplna [W/m²K]:
1,2 (T3)

Przenikalność mostków cieplnych kb: 0,54 (TB3)

Wykonanie obudowy

Centrale Airbox S40 wykonywane są na bazie stalowych, cynkowanych profili łączonych narożnikami wykonanymi z odlewu aluminiowego lub włókna szklanego wzmocnionego poliamidem tworzących szkielet urządzenia. Aluminiowe narożniki mogą być dostarczane z gwintowanym otworem M20 do przymocowania uchwytów transportowych. W miejscach styku profilu z narożnikiem aluminiowym umieszcza się uszczelki gumowe (EPDM). Szkielet zabudowany jest panelami wypełnionymi niepalną, dźwiękochłonną i termoizolacyjną wełną mineralną grubości 40 mm. Zewnętrzny oraz wewnętrzny płaszcz panelu stanowi ocynkowana blacha stalowa grubości 1,0 mm. Na życzenie obudowa może być dodatkowo lakierowana proszkowo na kolor szary (RAL 7035) w wykonaniu V2A 1.4301 lub powłoką aluminiową AlMg3.
Zewnętrzne panele przymocowane są do ramy szkieletu za pomocą blachowkrętów. Połączenia części obudowy są tak ukształtowane, że wewnętrzne strony centrali są gładkie. Centrale S40 spełniają wymagania higieniczne wynikające z przepisów VDI 6022 oraz DIN 1946 T4.

Łączenie paneli

Panele serii F40 zostały zaprojektowane w taki sposób, że wzajemnie na siebie zachodzą. Każdy z nich jest przykręcany do sąsiedniego boku od zewnątrz wzdłuż zewnętrznych krawędzi, dzięki czemu uzyskuje się wysoką stabilność połączenia. Śruby znajdują się całkowicie wewnątrz panelu, zapewniając najlepsze możliwe właściwości termiczne i optyczne. Otwory w panelu zewnętrznym, które są niezbędne do wkręcenia do środka, są szczelnie zamknięte za pomocą plastikowych zaślepek odpornych na promieniowanie UV.

Łączenie modułów

Do łączenia modułów wykorzystywane są montowane fabrycznie blachy węzłowe znajdujące się w rogach każdej sekcji. Poszczególne moduły ściąga się za pomocą dostarczanych śrub. Znajdujące się w dostawie profile w kształcie litery „U” pozwalają zamaskować łączenie modułów. W celu uzyskania wysokiej jakości higienicznej, połączenia śrubowe na łączeniach modułów są zakryteplastikowymi zaślepkami.