Zgłoś uwagę

Airbox T60

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne - Airbox T60

Rama podstawy

Ramy montażowe mniejszych sekcji do 10Q wykonywane są z ocynkowanej i zaginanej blachy stalowej grubości 3 mm. Od wielkości 13R centrale dostarczane są zawsze z ramą podstawy. Jako alternatywę dla wersji z blachy zaginanej, od wielkości 16R dostępne są stalowe ramy spawane i zagruntowane oraz odporne na warunki atmosferyczne, spawane i ocynkowane. Dla central nawiewno-wywiewnych w układzie jeden nad drugim, począwszy od wielkości 13R, górny poziom jest również wyposażony w ramę podstawy.

Wydajności powietrza

Minimalna (V=1 m/s):
1400 – 24000 m³/h

Optymalna (V=2 m/s):
2900 – 48100 m³/h

Maksymalna (V=4 m/s):
5900 – 96200 m³/h

Właściwości termiczne

Przenikalność cieplna [W/m²K]:
0,80 (T2)

Przenikalność mostków cieplnych kb: 0,60 (TB2)

Wykonanie obudowy

Centrale Airbox T60 wykonywane są na bazie aluminiowych profili izolowanych termicznie łączonych narożnikami wykonanymi z włókna szklanego wzmocnionego poliamidem tworzących szkielet urządzenia. W miejscach styku profilu z narożnikiem umieszczone są uszczelki gumowe (EPDM). Szkielet zabudowany jest panelami wypełnionymi niepalną, dźwiękochłonną i termoizolacyjną wełną mineralną grubości 60 mm. Zewnętrzny oraz wewnętrzny płaszcz panelu stanowi ocynkowana blacha stalowa grubości 1,0 mm. Na życzenie obudowa może być dodatkowo lakierowana proszkowo na kolor szary (RAL 7035) w wykonaniu V2A 1.4301 lub powłoką aluminiową AlMg3.
Zewnętrzne panele przymocowane są do ramy szkieletu za pomocą blachowkrętów. Połączenia części obudowy są tak ukształtowane, że wewnętrzne strony centrali są gładkie. Ze względu na rozłączalny profil ramy, uchwyty transportowe można przymocować tylko do ramy podstawy pod obudową. Seria T60 posiada certyfikat EUROVENT. Odpowiednią jakość wykonania spełniającą najwyższe standardy higieniczne potwierdza certyfikat TÜV zgodny z DIN1946 / T4 i VDI6022.

Łączenie paneli

Panele zamocowane są do profilu od zewnątrz za pomocą blachowkrętów nie wystających do środka urządzenia. Ze względów estetycznych łby śrub są zamaskowane od zewnętrznej strony obudowy. Pomiędzy panelami i profilem przyklejany jest pasek uszczelniający.

Łączenie modułów

Sposób łączenia modułów zależny jest od wielkości centrali. Dostarczoną samoprzylepną taśmę uszczelniającą (40 mm x 3 mm) należy przykleić do jednego z dwóch łączonych modułów. W rogach znajdują się montowane fabrycznie blachy węzłowe. Moduły ściąga się dostarczonymi śrubami M8 x 110 mm. W przypadku modułów zaczynających się od wielkości urządzenia 13R dodatkowe łączniki modułów muszą być umieszczone wzdłuż krawędzi przekroju urządzenia.

Etykieta efektywności energetycznej Eurovent

W szczególności dla serii T60 określamy również klasę efektywności energetycznej Eurovent w karcie technicznej urządzenia drukowanej z naszego programu doboru i oznaczamy urządzenie odpowiednią etykietą. Zgodnie z etykietami efektywności energetycznej już wprowadzonymi w UE dla innych sektorów, Eurovent Energy Efficiency Label klasyfikuje centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne na klasy od A do E. W ujęciu całościowym wartości charakterystyczne jak: prędkości powietrza, zewnętrzne straty ciśnienia, przyjęta temperatura zewnętrzna, straty ciśnienia odzysku ciepła, sprawność odzysku ciepła i zużycie energii elektrycznej wentylatorów względem siebie są obliczane na podstawie pojedynczej wartości odniesienia, a urządzenie jest klasyfikowane do odpowiedniej klasy efektywności energetycznej. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Eurovent pod adresem www.eurovent-certification.com.