Zgłoś uwagę

Akcesoria

dla kurtyn powietrznych

CLEVER CONTROL

CLEVER CONTROL

AIRCON12005

Cechy główne
Zapytaj o cenę

 • (+48) 606 955 254
  (+48) 600 032 703
  (+48) 600 149 021

  Aleje Jerozolimskie 200
  02-486 Warszawa
  (+48) 22 720 67 73
  biuro@rosenberg.pl

 • ul. Zwierzyniecka 10 lok. 1
  15-333 Białystok
  (+48) 600 605 920
  bialystok@rosenberg.pl

 • ul. Gdańska 123 lok. 2
  85-022 Bydgoszcz
  (+48) 600 009 386
  bydgoszcz@rosenberg.pl

  Plac Kaszubski 8 (pok. 311)
  81-350 Gdynia
  (+48) 600 009 386
  gdynia@rosenberg.pl

 • ul. Młyńska 5/9
  61-729 Poznań
  (+48) 600 149 443
  poznan@rosenberg.pl

 • ul. Stanisławowska 47
  54-611 Wrocław
  (+48) 600 484 084
  wroclaw@rosenberg.pl

 • ul. Królewska 65A/1
  30-081 Kraków
  (+48) 600 032 220
  krakow@rosenberg.pl

  ul. Czerwińskiego 6 (pok. 207)
  40-123 Katowice
  (+48) 600 032 220
  katowice@rosenberg.pl

 • Plac Wolności 13 (lok. 2)
  35-073 Rzeszów
  (+48) 600 605 920
  rzeszow@rosenberg.pl

Właściwości i zastosowanie

Regulator programowalny CLEVER CONTROL to zaawansowany sterownik rozpoczynający nową generację w sterowaniu pracą kurtyn powietrznych: maksymalną kontrolę + maksymalną oszczędność energii.
CLEVER CONTROL automatycznie dostosowuje działanie kurtyny powietrznej do panujących warunków, zapewniając komfort i oszczędność energii.
Urządzenie jest typu Plug&Play - wystarczy je uruchomić. Fabryczne nastawy zapewniają gotowość urządzenia do pracy i prostotę obsługi.

Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL optymalizuje wydajność powietrza oraz grzanie kurtyny powietrznej, uzależniając jej pracę od:
 • stanu drzwi (otwarte/zamknięte)
 • od przedziału czasowego, w którym drzwi są otwarte/zamknięte)
 • od temperatury wewnątrz / na zewnątrz chronionego pomieszczenia
 • od temperatury wylotowej
Dzięki temu kurtyna powietrzna tworzy skuteczną barierę optymalnie i efektywnie oddzielającą chronioną strefę.

W trybie pracy ręcznej/automatycznej dostępne jest wiele różnych programów, zależnie od typu obsługiwanej kurtyny (zimna, z nagrzewnicą wodną, z nagrzewnicą elektryczną, z pompą ciepła) i zainstalowanych czujników temperatury. Rozbudowana funkcjonalność CLEVER CONTROL zadowoli nawet najbardziej wymagających Klientów.

Łatwość obsługi

Interfejs CLEVER CONTROL przygotowany jest w wielu językach (również w języku polskim) i dla pełnego zrozumienia wyposażony dodatkowo w czytelną grafikę (ikony).
Najważniejsze ustawienia (wydajności, grzania, temperatury, stanu drzwi, trybu pracy i programu, stanu filtra, ustawień dzień/godzina oraz licznika czasu itp.) dostępne są z poziomu głównego ekranu.
Zakres dostępu do ustawień konfiguracyjnych zależy od przyznanych uprawnień:
 • USER [UŻYTKOWNIK] - tryb uproszczony
 • BASIC [PODSTAWOWY] - główne parametry konfiguracyjne
 • ADVANCED [ZAAWANSOWANY] - ustawienia dla profesjonalistów

Oszczędność energii

CLEVER CONTROL przystosowany jest do obsługi na 3 stopniach komfortu i efektywności energetycznej, które można dostosować we wszystkich programach w trybie ręcznym i automatycznym.
 • ECO - najmniejsze zużycie energii bez zbyt dużej utraty komfortu
 • MEDIUM - ustawienie średnie między trybami ECO i COMFORT
 • COMFORT - utrzymywanie wydajności powietrza / grzania i osiąganie ustawionej temperatury

Dostosowywanie czasu opóźnienia

Gdy drzwi zamykają się kurtyna powietrzna przez pewien czas pracuje nadal, jak przy drzwiach otwartych, aby utrzymać stan gotowości na ponowne otwarcie drzwi. Moc grzewcza jednostki w czasie opóźnienia jest podzielona na dwa stopnie: najpierw kurtyna powietrzna pracuje na stopniu wyższym, następnie - w celu oszczędności energii - przechodzi na stopień niższy.
Istnieje możliwość wyboru nastawy czasu opóźnienia:
 • FIXED [USTALONY] - umożliwia wybór czasu opóźnienia
 • FLEXIBLE [ELASTYCZNY] - automatycznie dostosowuje czas opóźnienia, zależnie od częstotliwości otwierania drzwi.

Alarm zanieczyszczonego filtra

CLEVER CONTROL informuje o konieczności wymiany/czyszczenia filtra. Użytkownik skorzystać może z dwóch opcji:
 • TIMER [ZEGAR] - informacja o konieczności wymiany/czyszczenia filtra na podstawie liczby przepracowanych godzin
 • PRESSURE SENSOR [CZUJNIK CIŚNIENIA] - na podstawie stopnia zabrudzenia filtra
Znak filtra zmienia kolor zależnie od stanu - z zielonego, poprzez pomarańczowy aż do czerwonego, któremu towarzyszy migający na ekranie komunikat.

Uniwersalne wyposażenie / Zarządzanie zbiorcze

Obwody drukowane regulatora CLEVER CONTROL przystosowane są do zarządzania pracą różnych urządzeń: kurtyn powietrznych, nagrzewnic, central wentylacyjnych itp. Po zaprogramowaniu sterownik nie wymaga podłączenia panelu obsługi - może funkcjonować samodzielnie. Panel obsługi służy tylko do wyświetlania i programowania urządzeń. Jeden panel obsługowy może zarządzać do 255 różnymi jednostkami, z których każda ma odrębny program. System wykrywa i automatycznie pokazuje ile jednostek jest podłączonych. W celu optymalnego zarządzania Użytkownik końcowy może nadać nazwy poszczególnym urządzeniom.

Zegar / Kalendarz

Po zaprogramowaniu kurtyna powietrzna włącza się i wyłącza stosownie do potrzeb Klienta.
Funkcja kalendarza umożliwia automatyczne włączenie/wyłączenie urządzania w danym dniu tygodnia lub określonej grupie dni. Użytkownik ma również możliwość wyboru pomiędzy trybami dzień/noc z dwoma różnymi nastawami temperatury, w celu oszczędności energii.

Podłączenie do BMS

Komunikacja pomiędzy panelem obsługi CLEVER CONTROL a jego obwodem drukowanym odbywa się za pomocą protokołu Modbus RTU. Dzięki temu podłączenie bezpośrednio do BMS nie stanowi żadnego problemu. Dostępny jest również Modbus Ethernet z dodatkowym modułem. Obwód drukowany CLEVER CONTROL posiada kilka wejść/wyjść cyfrowych i analogowych (0-10V), które służą do bezpośredniej regulacji/monitorowania jednostki (ON/OFF, wydajność wentylatora, stopnie grzania kurtyny, nastawa temperatury, alarmy, itp.).

PC / ANDROID APP

Panel obsługi CLEVER CONTROL może zostać bezstratnie zastąpiony dowolnym komputerem pracującym w systemie Windows lub urządzeniem z systemem Android/IOS. Jeśli IP jest przypisane, jednostka może być w pełni kontrolowana za pomocą internetu (dla systemu Android dodatkowo wymagane jest WiFi/Bluetooth).

W pełni programowalne

W trybie zaawansowanym [ADVANCED] Użytkownik może ustawić minimalną/maksymalną wartość wielu parametrów, takich jak wydajność, grzanie gdy drzwi są otwarte/zamknięte, nastawę temperatury dla pory dzień/noc lub powietrza wylotowego, opóźnienie czasowe itp.

Funkcje zaawansowane

 • inteligentna, proaktywna regulacja
 • tryb ręczny/automatyczny
 • tryby energooszczędne (Eco, Medium, Comfort)
 • różne programy zależne od zainstalowanych czujników temperatury
 • różnorodność funkcji i parametrów konfiguracyjnych w celu optymalizacji do potrzeb użytkowania
 • stałe bądź elastyczne opóźnienie czasowe (progresywne/adaptacyjne)
 • kalendarz (zegar ON dzień/ON noc/OFF)
 • alarmy (ogólny, filtra, przeciwzamrożeniowy, przegrzania)
 • nastawy temperatury dzień/noc
 • uniwersalne wyposażenie/zarządzanie zbiorcze
 • wielojęzyczny interfejs
 • poziomy dostępu (tryb uproszczony, podstawowy, zaawansowany)
 • opcja blokady sterowania
 • 3 czujniki temperatury: wewnątrz, na zewnątrz, strumień powietrza
 • obsługa kurtyn zimnych, z nagrzewnicą elektryczną, z nagrzewnicą wodną, z pompą ciepła (także łączone)
 • obsługa zaworu do modulowanej regulacji kurtyn z nagrzewnicą wodną (z zasilaniem 24V)
 • obsługa wentylatorów AC lub EC

Komunikacja zewnętrzna

 • 2 niezależne wyjścia Modbus RTU - BMS
 • Modbus TCP Ethernet - BMS (opcja)
 • program PC (RS485)
 • WiFi / Bluetooth (opcja)
 • aplikacja Android
 • monitoring zewnętrzny (IP)

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

 • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Dane wymiarowe

 • 2. CLEVER CONTROL/PCB (PNG)Pobierz
 • 3. CLEVER CONTROL/PANEL OBSŁUGI (otwory montażowe)(PNG)Pobierz
 • 4. CLEVER CONTROL/PCB (otwory montażowe) (PNG)Pobierz

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Ulotka

Instrukcja

Protokoły i formularze

 • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
 • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz