Zgłoś uwagę

RTD 24

RTD 24

H00-24000

Cechy główne
1.710,00 €
2.103,30 €

Przelicznik

0,00 zł
brutto 0,00 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia [brak danych dla tej daty]
(1€ = 0,000 zł)

Właściwości i wykonanie

5-stopniowy regulator transformatorowy z lamką sygnalizacyjną do manualnej zmiany prędkości obrotowej wentylatorów trójfazowych sterowanych napięciowo. Wyposażony w zaciski do podłączenia termokontaktu TK silnika (bezpośrednia ochrona termiczna silnika).
Załączenie regulatora odbywa się przy pomocy pokrętła na obudowie i sygnalizowane jest świeceniem lampki obok pokrętła. Pokrętło służy również do stopniowej nastawy prędkości obrotowej. Pozwala na wybór jednej z 5 pozycji (stopni). Każda pozycja odpowiada innej wartości napięcia wyjściowego na zaciskach U1 i U2. Stopień 1 odpowiada najniższej, a stopień 5 najwyższej prędkości obrotowej.
Obwód TK-TK jest chroniony bezpiecznikiem 2A.
Prąd maksymalny regulatora: 24,0 A. Masa urządzenia: 70,0 kg.

Obudowa

Blacha stalowa, w klasie szczelności IP54, pokryta szarym tworzywem sztucznym.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Wejście TK-TK przeznaczone jest do podłączenia końcówek termokontaktu wbudowanego w uzwojenia silnika. W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury uzwojenia silnika termokontakt otwiera się powodując przerwanie obwodu zasilania wentylatora przez regulator na wyjściach U1 i U2. Po usunięciu usterki powtórne włączenie możliwe jest tylko poprzez kilkusekundowe ustawienie pokrętła regulatora w pozycji „0”.

Zanik zasilania

Po przywróceniu napięcia powtórne włączenie możliwe jest tylko poprzez kilkusekundowe ustawienie pokrętła regulatora w pozycji "0".

Schemat podłączeniowy

Dane wymiarowe

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Protokoły i formularze

  • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
  • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz