Zgłoś uwagę

Centrale wentylacyjne

SupraBox Comfort

SupraBox Comfort 800 H (wykonanie zewnętrzne lewe bez sterowania)

SupraBox Comfort 800 H (wykonanie zewnętrzne lewe bez sterowania)

SBC080HGLWBE-1A

Cechy główne
 • Masa [kg] : 215,0
 • Montaż : zewnętrzne
 • Wydajność nominalna [m³/h] : 800
 • Ciśnienie dyspozycyjne [Pa] : 300
8.130,00 €
9.999,90 €

Przelicznik

35.315,09 zł
brutto 43.437,57 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2019-09-20
(1€ = 4,344 zł)

Właściwości i wykonanie

Centrala kompaktowa SupraBox Comfort 800 H to energooszczędny system wentylacji dla restauracji, sklepów detalicznych, hoteli i budynków biurowych.
Wyróżnia się przede wszystkim wysoką efektywnością energetyczną.
Zastosowany przeciwprądowy wymiennik ciepła pozwala na osiągnięcie ponad 90% sprawności odzysku ciepła. Wysokiej klasy wentylatory napędzane są energooszczędnymi silnikami EC produkcji Rosenberg. Tak wysoki poziom efektywności energetycznej zapewnia niskie koszty eksploatacji i ochronę środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji CO2.
Jednostka dostarczana bez sterownika.

Wymagania higieniczne

Centrala kompaktowa SupraBox Comfort 800 H spełnia wszystkie aktualne wymagania normalizacyjne.
Powierzchnie ścianek urządzenia są całkowicie gładkie (wewnątrz i na zewnątrz lakierowane proszkowo na kolor RAL 7035) i łatwe do czyszczenia.

Obudowa

Urządzenie posiada stabilną, bezramową obudowę.
Ścianki boczne wykonane są z podwójnych paneli z ocynkowanej blachy stalowej grubości 1 mm. Przestrzeń pomiędzy panelami wypełnia warstwa izolacyjna z wełny mineralnej.
Zastosowana wełna mineralna o gęstości 33 kg/m3 jest niepalna i odpowiada klasie odporności ogniowej A1, według DIN 4102. Własności mechaniczne i termiczne obudowy są zgodne z normą PN-EN 1886 [L1: D1/D2: 60 mm: T2/TB2].
Grubość izolacji wynosi 60 mm.

Odzysk ciepła (opcjonalnie z odzyskiem wilgotności)

Jednostka wyposażona jest w przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła (wykonany z aluminium odpornego na korozję) o sprawności powyżej 90%, który zapewnia szczelne odseparowanie strumienia powietrza świeżego od zużytego, uniemożliwiając przedostawanie się zapachów.
Izolacja płyt wymiennika zapobiega kondensacji pary wodnej przy dużej różnicy temperatur przepływających strumieni powietrza.

Filtry

Standardowo na nawiewie montowane są filtry klasy F7, natomiast na wywiewie klasy M5.
Mechanizm zatrzaskowy gwarantuje szybką i łatwą wymianę filtra.

Króćce przyłączeniowe

Centrala posiada przyłącza poziome o przekroju kołowym. Wymiary przyłączy są zgodne ze standardowymi wymaganiami branżowymi i zapewniają prędkość przepływu ok. 2,5-5 m/s.

Wentylatory

Jednostka wyposażona jest w wysokowydajne wentylatory napędzane nowoczesnymi silnikami EC (komutowanymi elektronicznie) własnej produkcji. Zapewniają one cichą i energooszczędną pracę urządzenia, zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu.

Status ErP

Centrala spełnia wymagania rozporządzenia wykonawczego Dyrektywy ErP (2009/125/WE), tj. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 (Lot6), obowiązujące od 01.01.2018 r.

Charakterystyka

Charakterystyka odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C.
Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, przez obudowę LWA2 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie LWA5 oraz na wylocie LWA6 centrali, zgodnie z normami DIN EN ISO 3745 oraz ISO 13347-3, można wyznaczyć na podstawie wzorów.
 • LWA5 = LWA2 + 2
 • LWA6 = LWA2 + 20
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Częstotliwość [Hz] 50
Moc znamionowa (pobór) [kW] 0,66
Obroty [min⁻¹] 2500
Maks. temp. medium [°C] 40
Masa [kg] 215,0
Montaż zewnętrzne
Napięcie [V] 230
Regulacja nie
Wydajność nominalna [m³/h] 800
Ciśnienie dyspozycyjne [Pa] 300

Bloki CAD/BIM

Katalog

Charakterystyka

 • SupraBox Comfort 800 H (PNG)Pobierz

Deklaracja

 • Deklaracja producenta (PDF)Pobierz
 • Deklaracja w sprawie istotnych dla środowiska substancji w produktach Rosenberg (PDF)Pobierz
 • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Instrukcja

Protokoły i formularze

 • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
 • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz