Zgłoś uwagę

Centrale wentylacyjne

SupraBox Deluxe

SupraBox Deluxe 750 H (PRAWE)

SupraBox Deluxe 750 H (PRAWE)

SBD075HGRIS00A

Cechy główne
  • Wydajność nominalna [m³/h] : 750
  • Ciśnienie dyspozycyjne [Pa] : 50
  • Montaż : wewnętrzne
  • Masa [kg] : 335,00
14.320,00 €
17.613,60 €

Przelicznik

63.023,75 zł
brutto 77.519,21 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-08-13
(1€ = 4,401 zł)

Właściwości i wykonanie

Centrala kompaktowa SupraBox Deluxe 750 H to energooszczędny system wentylacji do bezpośredniej instalacji w pomieszczeniu.
Idealnie nadaje się do zastosowań w salach lekcyjnych, pomieszczeniach konferencyjnych oraz w biurach i poczekalniach.
Dzięki zintegrowanemu nawiewowi, jak również bezpośredniemu odprowadzaniu zużytego powietrza poprzez jednostkę, nie jest wymagana instalacja dodatkowych kanałów wentylacyjnych.
Automatyczne sterowanie centralą wentylacyjną zależne od stężenia CO2 w pomieszczeniu, zapewnia optymalną jakość powietrza, a tym samym najwyższy komfort.

Wentylacja wyporowa - najwyższa efektywność przy minimalnym generowaniu hałasu

Centrala kompaktowa SupraBox Deluxe 750 H przeznaczona jest do zdecentralizowanej wentylacji pomieszczeń. Zapobiega powstawaniu przeciągów, gwarantując równomierne rozprowadzenie powietrza dzięki zintegrowanemu nawiewowi wyporowemu.
System nawiewu wyporowego, według PN-EN 13779, jest dwa razy skuteczniejszy w porównaniu z systemami indukcyjnymi (mieszającymi), z wykorzystaniem anemostatów ściennych lub sufitowych.
Ze względu na bardzo niską emisję hałasu (35 dB(A) w odległości 1 m), w pomieszczeniu panują komfortowe warunki do pracy lub wypoczynku.

Odpowiednie do potrzeb sterowanie czujnikiem CO2

Jednostki SupraBox Deluxe pracują płynnie w trybie automatycznym dbając o to, aby nie zostało przekroczone w pomieszczeniu dopuszczalne stężenie CO2 wynoszące 1000ppm.
Sterowanie ilością dostarczanego świeżego powietrza odbywa się przy pomocy czujnika CO2. Jeśli w pomieszczeniu nie przebywają ludzie (emitujący dwutlenek węgla na skutek naturalnych procesów metabolicznych) urządzenie wyłącza się samoczynnie, zapobiegając niepotrzebnemu zużyciu energii.
W razie potrzeby, na panelu sterowania znajdującym się przy urządzeniu, można nastawić tryb sterowania ręcznego, który umożliwia wybór jednego z trzech poziomów wydajności.

Zintegrowane obejście (bypass)

Centrala kompaktowa SupraBox Deluxe 750 H została wyposażona w zintegrowane, stałe obejście, dzięki któremu możliwe jest obniżenie temperatury w pomieszczeniu (tzw. swobodne chłodzenie / free-cooling).
Funkcję tę wykorzystuje się zazwyczaj latem w godzinach porannych oraz nocą, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa.

Łatwa instalacja urządzenia

SupraBox Deluxe 750 H zaprojektowana została jako urządzenia stojące. Ze względu na bezpośredni odbiór zużytego powietrza z pomieszczenia przez centralę oraz zintegrowany nawiew wyporowy, w pomieszczeniu nie ma systemu kanałów łączących z wentylatornią (co eliminuje źródło hałasu i zwiększa bezpieczeństwo pożarowe).
Urządzenia są fabrycznie okablowane i dostarczane jako urządzenia gotowe do podłączenia - Plug&Play.

Najwyższa efektywność energetyczna

Wysokowydajny odzysk ciepła i energooszczędne wentylatory Rosenberg wykonane w najnowszej technologii EC sprawiają, że centrala SupraBox Deluxe 750 H należy do czołówki najbardziej energooszczędnych systemów wentylacji.
Wysoce zaawansowany, zintegrowany system odszraniania wymiennika eliminuje konieczność montażu nagrzewnicy wstępnej i wtórnej.

Stworzona zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi

SupraBox Deluxe 750 H została zaprojektowana i wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i higieny.
Gładka obudowa wykonana z paneli o podwójnych ściankach zapewnia odporność na gromadzenie się zanieczyszczeń i łatwość utrzymania w czystości.

Charakterystyka

Charakterystyka odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C.
Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pst w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom ciśnienia akustycznego, według krzywej A, przez obudowę LpA2(1m) (liczby otoczone kółkiem).

Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej po stronie czerpnej LWA5 oraz po stronie wyrzutowej LWA6 centrali, zgodnie z normami DIN EN ISO 3745 oraz ISO 13347-3, można wyznaczyć na podstawie wzorów.
  • LWA5 = LpA2 + 24
  • LWA6 = LpA2 + 29

Częstotliwość [Hz] 50
Moc znamionowa (pobór) [kW] 2 x 0,14
Obroty [min⁻¹] 1750
Maks. temp. medium [°C] 40
Napięcie [V] 230
Wydajność nominalna [m³/h] 750
Ciśnienie dyspozycyjne [Pa] 50
Montaż wewnętrzne
Masa [kg] 335,00

Bloki CAD/BIM

Katalog

Charakterystyka

  • SupraBox Deluxe 750 H (PNG)Pobierz

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Instrukcja