Zgłoś uwagę

Akcesoria

dla kurtyn powietrznych

CW-5AW-IR

CW-5AW-IR

VERCCO33005

Cechy główne
82,00 €
100,86 €

Przelicznik

371,90 zł
brutto 457,44 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2021-01-22
(1€ = 4,535 zł)

Właściwości i wykonanie

Regulator CW-5AW-IR służy do 5 stopniowej regulacji prędkości obrotowej (wydajności powietrza) wentylatorów kurtyny powietrznej.

Termostat bezpieczeństwa

Regulator CW-5AW-IR wyposażony jest w termostat bezpieczeństwa, który chroni urządzenie przez zewnętrznymi chwilowymi zaburzeniami, spowodowanymi np. nadmiernym zabrudzeniem kratki wlotowej na skutek nagromadzenia się zanieczyszczeń lub zbyt wysoką temperaturą powietrza zewnętrznego.
Zapewnia również ochronę urządzenia w przypadku wewnętrznej usterki, np. uszkodzenia wentylatora.
Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia wzrasta powyżej 60oC zwiększana jest prędkość wentylatorów kurtyny powietrzbej, aż do momentu spadku temperatury poniżej 50°C.
Po osiągnięciu żądanej wartości temperaturynastępuje powrót do początkowych ustawień prędkości.
Działanie awaryjne sygnalizowane jest migającą diodą.
UWAGA! Jeśli tryb pracy awaryjnej włącza się zbyt często należy w pierwszej kolejności wyczyścić kratkę wlotową kurtyny.

Przełącznik LATO/ZIMA

Na obudowie regulatora CW-5AW-IR znajduje się przełącznik lato/zima umożliwiający sterowanie elektrozaworem 230V (zamknięcie lub otwarcie wlotu ciepłej wody).
Wyjście sterownika zostało specjalnie zaprojektowane dla elektrozaworu, ale możliwe jest również podłączenie innego urządzenia zasilanego napięciem jednofazowym, o poborze prądu nie przekraczającym 1A.

Sterowanie elektrozaworem

W celu sterowania elektrozaworem na podstawie wartości temperatury wody wlotowej na wejściu do nagrzewnicy, termostat powinien być zamontowany szeregowo z elektrozaworem. W ten sposób, po osiągnięciu temepratury zadanej, elektrozawór zostanie zamknięty,

Zanik zasilania

Regulator CE-5AW-IR wyposażony został w pamięć - w przypadku zaniku zasilania wybrana prędkość zostaje zapamiętana, co elieminuje konieczność ponownej nastawy po powrocie zasilania.
Odpowiedni przełącznik załączający lub wyłączający tę funkcję znajduje się wewnątrz sterownika.

Styk bezpotencjałowy

Sterownik wyposażony jest dodatkowo w styk bezpotencjałowy, do zdalnego sterowania typu ON/OFF (załącz/wyłącz).
Najczęstsze wykorzystanie to podłączenie wyłącznika krańcowego, czujników (temperatury, ciśnienia, ruchu), alarmu pożarowego lub BMS.

Uwagi dodatkowe

Dla bezpieczeństwa zaleca się wyłączanie kurtyny wyłącznie poprzez dostarczony sterownik - nigdy poprzez wyłączenie głównego zasilania.

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

  • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Dane wymiarowe

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Protokoły i formularze

  • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
  • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz