Zgłoś uwagę

Akcesoria

dla kurtyn powietrznych

CE-5AW-IR

CE-5AW-IR

VERCCO33010

Cechy główne
Zapytaj o cenę

 • (+48) 606 955 254
  (+48) 600 032 703
  (+48) 600 149 021

  Aleje Jerozolimskie 200
  02-486 Warszawa
  (+48) 22 720 67 73
  biuro@rosenberg.pl

 • ul. Zwierzyniecka 10 lok. 1
  15-333 Białystok
  (+48) 600 605 920
  bialystok@rosenberg.pl

 • ul. Gdańska 123 lok. 2
  85-022 Bydgoszcz
  (+48) 600 009 386
  bydgoszcz@rosenberg.pl

  Plac Kaszubski 8 (pok. 311)
  81-350 Gdynia
  (+48) 600 009 386
  gdynia@rosenberg.pl

 • ul. Młyńska 5/9
  61-729 Poznań
  (+48) 600 149 443
  poznan@rosenberg.pl

 • ul. Stanisławowska 47
  54-611 Wrocław
  (+48) 600 484 084
  wroclaw@rosenberg.pl

 • ul. Królewska 65A/1
  30-081 Kraków
  (+48) 600 032 220
  krakow@rosenberg.pl

  ul. Czerwińskiego 6 (pok. 207)
  40-123 Katowice
  (+48) 600 032 220
  katowice@rosenberg.pl

 • Plac Wolności 13 (lok. 2)
  35-073 Rzeszów
  (+48) 600 605 920
  rzeszow@rosenberg.pl

Właściwości i wykonanie

Regulator CE-5AW-IR służy do 5 stopniowej regulacji prędkości obrotowej (wydajności powietrza) wentylatorów oraz 3 stopniowej regulacji mocy grzewczej kurtyny powietrznej.
Ze względów bezpieczeństwa moc grzania ograniczona jest prędkością wentylatora, według zależności:
 • wybrana prędkość V1 - maks. możliwy stopień grzania: I - 1/3 mocy całkowitej
 • wybrana prędkość V2 - maks. możliwy stopień grzania: II - 2/3 mocy całkowitej
 • wybrana prędkość V3 - maks. możliwy stopień grzania: II - 2/3 mocy całkowitej
 • wybrana prędkość V4 - maks. możliwy stopień grzania: III (I+II) - moc całkowita
 • wybrana prędkość V5 - maks. możliwy stopień grzania: III (I+II) - moc całkowita

Termostat opóźniający

Sterownik CE-5AW-IR posiada wbudowany termostat opóźniający, ustawiony na temperaturę 50oC.
Kontrola temperatury wewnątrz urządzenia umożliwia uniknięcie wewnętrznych uszkodzeń na skutek przegrzania po wyłączeniu kurtyny powietrznej. Z powodu bezwładności cieplnej nagrzewnica oddaje wówczas ciepło jeszcze przez kilka minut. Jeśli termostat opóźniający zarejestruje wartość powyżej 50oC sterownik automatycznie utrzymuje pracę wentylatora lub ponownie go załącza. W chwili obniżenia temperatury wewnątrz urządzenia poniżej 50oC wentylator zatrzymuje się automatycznie.
Utrzymywanie pracy wentylatora po wyłączeniu urządzenia sygnalizowane jest migającą zieloną diodą.

Termostat bezpieczeństwa

Regulator CE-5AW-IR wyposażony jest w termostat bezpieczeństwa, który chroni urządzenie przez zewnętrznymi chwilowymi zaburzeniami, spowodowanymi np. nadmiernym zabrudzeniem kratki wlotowej na skutek nagromadzenia się zanieczyszczeń lub zbyt wysoką temperaturą powietrza zewnętrznego.
Zapewnia również ochronę urządzenia w przypadku wewnętrznej usterki, np. uszkodzenia wentylatora.
Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia wzrasta powyżej 60oC zwiększana jest prędkość wentylatorów kurtyny powietrzbeh aż do momentu spadku temperatury poniżej 50°C.
Po osiągnięciu żądanej wartości temperaturynastępuje powrót do początkowych ustawień prędkości.
Działanie awaryjne sygnalizowane jest migającą diodą.
UWAGA! Jeśli tryb pracy awaryjnej włącza się zbyt często należy w pierwszej kolejności wyczyścić kratkę wlotową kurtyny.

Dodatkowy termostat bezpieczeństwa

Urządzenie posiada dodatkowy termostat bezpieczeństwa, na wypadek szczególnych sytuacji, w których pierwszy stopień zabezpieczenia nie zadziała. Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia osiągnie wartość 80°C nagrzewnica elektryczna zostaje automatycznie zablokowana. Oznacza to poważną awarię i podzespoły kurtyny muszą zostać dokładnie sprawdzone przez serwis.
Sytuacja ta nie jest sygnalizowana na regulatorze, jednak jest łatwa do wykrycia z powodu braku ogrzewania strugi powietrza.

Współpraca z termostatami pomieszczeniowymi

Regulator CE-5AW-IR umożliwiapodłączenie termostatu pomieszczeniowego analogowego (np. TA-1002) lub cyfrowego, umożliwiającego włączenie lub wyłączenie ogrzewania w zależności od zadanej temperatury.
Takie rozwiązanie zalecane jest szczególnie w przypadku niewielkich, zamkniętych pomieszczeń, gdyż w przeciwnym wypadku temperatura może wzrastać zbyt szybko.
Regulator współpracuje również z zaawansowanym termostatem cyfrowym TD-NE, który w przeciwieństwie do standardowych termostatów może regulować moc cieplną i wydajność powietrza, w zależności od wybranej temperatury.
Termostat ten posiada też dodatkowe funkcje.

Zanik zasilania

Regulator CE-5AW-IR wyposażony został w pamięć - w przypadku zaniku zasilania wybrana prędkość zostaje zapamiętana, co elieminuje konieczność ponownej nastawy po powrocie zasilania.
Odpowiedni przełącznik załączający lub wyłączający tę funkcję znajduje się wewnątrz sterownika.

Styk bezpotencjałowy

Sterownik wyposażony jest dodatkowo w styk bezpotencjałowy, do zdalnego sterowania typu ON/OFF (załącz/wyłącz).
Najczęstsze wykorzystanie to podłączenie wyłącznika krańcowego, czujników (temperatury, ciśnienia, ruchu), alarmu pożarowego lub BMS.

Uwagi dodatkowe

Dla bezpieczeństwa zaleca się wyłączanie kurtyny wyłącznie poprzez dostarczony sterownik - nigdy poprzez wyłączenie głównego zasilania.

Schemat podłączeniowy

 • CE-5AW-IR (moc grzewcza<=27kW) (PNG)Pobierz
 • CE-5AW-IR (moc grzewcza=30kW) (PNG)Pobierz

Deklaracja

 • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Dane wymiarowe

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Protokoły i formularze

 • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
 • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz