Zgłoś uwagę

Akcesoria

dla kurtyn powietrznych

CA-2AO-IR

CA-2AO-IR

VERCCO33015

Cechy główne
72,00 €
88,56 €

Przelicznik

318,25 zł
brutto 391,45 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-06-01
(1€ = 4,420 zł)

Właściwości i wykonanie

Regulator CA-2AO-IR służy do 2 stopniowej regulacji prędkości obrotowej (wydajności powietrza) wentylatorów kurtyny powietrznej.

Termostat bezpieczeństwa

Regulator CA-2AO-IR jest wyposażony w termostat bezpieczeństwa, który chroni urządzenie przed zewnętrznymi chwilowymi zaburzeniami, spowodowanymi np. nadmiernym zabrudzeniem kratki wlotowej na skutek nagromadzenia się zanieczyszczeń lub zbyt wysoką temperaturą powietrza zewnętrznego. Zapewnia również ochronę urządzenia w przypadku wewnętrznej usterki, np. uszkodzenia wentylatora.
Jeśli temperatura wewnętrzna wzrasta powyżej 60oC prędkość wentylatorów kurtyny jest zwiększana, aż do momentu spadku temperatury poniżej 50oC. Po osiągnięciu żądanej wartości temperatury następuje powrót do początkowych ustawień prędkości.
Działanie awaryjne sygnalizowane jest migającą diodą.
UWAGA! Jeśli tryb pracy awaryjnej włącza się zbyt często należy w pierwszej kolejności wyczyścić kratkę wlotową kurtyny.

Sterowanie elektrozaworem

W celu sterowania elektrozaworem na podstawie wartości temperatury wody wlotowej na wejściu do nagrzewnicy, termostat zewnętrzny powinien być zamontowany szeregowo z elektrozaworem. W ten sposób, po osiągnięciu temperatury zadanej, elektrozawór zostanie zamknięty.

Zanik zasilania

Regulator CA-2AO-IR jest wyposażony w pamięć - w przypadku zaniku zasilania wybrana prędkość zostaje zapamiętana, co elieminuje konieczność ponownej nastawy po powrocie zasilania.
Odpowiedni przełącznik załączający lub wyłączający tę funkcję znajduje się wewnątrz sterownika.

Styk bezpotencjałowy

W sterowniku znajduje się dodatkowo styk bezpotencjałowy, do zdalnego sterowania typu ON/OFF (załącz/wyłącz).
Najczęstsze wykorzystanie to podłączenie wyłącznika krańcowego, czujników (temperatury, ciśnienia, ruchu), alarmu pożarowego lub BMS.

Uwagi dodatkowe

Dla bezpieczeństwa zaleca się wyłączanie kurtyny wyłącznie poprzez dostarczony sterownik - nigdy poprzez wyłączenie głównego zasilania.

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

  • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Dane wymiarowe

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Protokoły i formularze

  • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
  • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz