Zgłoś uwagę

Akcesoria

dla kurtyn powietrznych

CE-2AO-IR

CE-2AO-IR

VERCCO33020

Cechy główne
77,00 €
94,71 €

Przelicznik

340,36 zł
brutto 418,64 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-06-01
(1€ = 4,420 zł)

Właściwości i wykonanie

Regulator CE-2AO-IR służy do 2 stopniowej regulacji prędkości obrotowej (wydajności powietrza) wentylatorów oraz 2 stopniowej regulacji mocy grzewczej kurtyny powietrznej.
  • I stopień = 2/3 mocy całkowitej
  • II stopień = moc całkowita
Ze względów bezpieczeństwa moc grzania ograniczona jest prędkością wentylatora. Jeśli wentylator nie działa - nie jest możliwe załączenie grzania. Również zbyt wysoka temperatura otoczenia oraz ustawienie minimalnej prędkości wentylatorów i maksymalnej mocy grzewczej aktywuje tryb ochrony.

Termostat opóźniający

Sterownik CE-2AO-IR posiada wbudowany termostat opóźniający, ustawiony na temperaturę 50oC.
Kontrola temperatury wewnątrz urządzenia umożliwia uniknięcie wewnętrznych uszkodzeń na skutek przegrzania po wyłączeniu kurtyny powietrznej. Z powodu bezwładności cieplnej nagrzewnica oddaje wówczas ciepło jeszcze przez kilka minut. Jeśli termostat opóźniający zarejestruje wartość powyżej 50oC sterownik automatycznie utrzymuje pracę wentylatora lub ponownie go załącza. W chwili obniżenia temperatury wewnątrz urządzenia poniżej 50oC wentylator zatrzymuje się automatycznie.
Utrzymywanie pracy wentylatora po wyłączeniu urządzenia sygnalizowane jest migającą diodą.

Termostat bezpieczeństwa

Urządzenie posiada dodatkowy termostat bezpieczeństwa, na wypadek szczególnych sytuacji, w których pierwszy stopień zabezpieczenia nie zadziała.
Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia osiągnie wartość 80oC nagrzewnica elektryczna zostaje automatycznie zablokowana. Oznacza to poważną awarię i podzespoły kurtyny muszą zostać dokładnie sprawdzone przez serwis.
Sytuacja ta nie jest sygnalizowana na regulatorze, jednak jest łatwa do wykrycia z powodu braku ogrzewania strugi powietrza.

Współpraca z termostatem pomieszczeniowym

Regulator CE-2AO-IR umożliwia podłączenie termostatu pomieszczeniowego analogowego (np. TA-1002) lub cyfrowego, umożliwiającego włączenie lub wyłączenie ogrzewania w zależności od zadanej temperatury. Takie rozwiązanie zalecane jest szczególnie w przypadku niewielkich, zamkniętych pomieszczeń, gdyż w przeciwnym wypadku temperatura może wzrastać zbyt szybko.
Regulator współpracuje również z zaawansowanym termostatem cyfrowym TD-NE, który w przeciwieństwie do standardowych termostatów może regulować moc cieplną i wydajność powietrza, w zależności od wybranej temperatury. Termostat ten posiada też dodatkowe funkcje.

Zanik zasilania

Regulator CE-2AO-IR jest wyposażony w pamięć - w przypadku zaniku zasilania wybrana prędkość zostaje zapamiętana, co elieminuje konieczność ponownej nastawy po powrocie zasilania.
Odpowiedni przełącznik załączający lub wyłączający tę funkcję znajduje się wewnątrz sterownika.

Styk bezpotencjałowy

W sterowniku znajduje się dodatkowo styk bezpotencjałowy, do zdalnego sterowania typu ON/OFF (załącz/wyłącz).
Najczęstsze wykorzystanie to podłączenie wyłącznika krańcowego, czujników (temperatury, ciśnienia, ruchu), alarmu pożarowego lub BMS.

Uwagi dodatkowe

Dla bezpieczeństwa zaleca się wyłączanie kurtyny wyłącznie poprzez dostarczony sterownik - nigdy poprzez wyłączenie głównego zasilania.

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

  • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Dane wymiarowe

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Protokoły i formularze

  • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
  • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz