Zgłoś uwagę

Akcesoria

dla kurtyn powietrznych

CA-5AW-IR

CA-5AW-IR

VERCCO33025

Cechy główne
79,00 €
97,17 €

Przelicznik

349,20 zł
brutto 429,51 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-06-01
(1€ = 4,420 zł)

Właściwości i wykonanie

Regulator CA-5AW-IR służy do 5 stopniowej regulacji prędkości obrotowej (wydajności powietrza) wentylatorów kurtyny powietrznej.

Zanik zasilania

Regulator wyposażony jest w pamięć - w przypadku zaniku zasilania wybrana prędkość zostaje zapamiętana, co eliminuje konieczność ponownej nastawy po powrocie zasilania. Odpowiedni przełącznik załączający lub wyłączający tę funkcję znajduje się wewnątrz sterownika.

Styk bezpotencjałowy

W sterowniku znajduje się dodatkowo styk bezpotencjałowy, do zdalnego sterowania typu ON/OFF (załącz/wyłącz). Najczęstsze wykorzystanie to podłączenie wyłącznika krańcowego, czujników (temperatury, ciśnienia, ruchu), alarmu pożarowego lub BMS.

Uwagi dodatkowe

Dla bezpieczeństwa zaleca się wyłączanie kurtyny wyłącznie poprzez dostarczony sterownik - nigdy poprzez wyłączenie głównego zasilania.

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

  • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Dane wymiarowe

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Protokoły i formularze

  • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
  • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz