Wentylatory

DR

DR 1000-8.7NA

DR 1000-8.7NA

E10-10053

Cechy główne
 • Prąd znamionowy [A] : 4,40
 • Częstotliwość [Hz] : 50
 • Obroty [min⁻¹] : 675
 • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 2,150
 • Napięcie znamionowe [V] : 400
2.616,00 €
3.217,68 €

Przelicznik

11.243,04 zł
brutto 13.828,95 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2019-03-25
(1€ = 4,298 zł)

Właściwości i wykonanie

Wentylator osiowy DR 1000-8 znajduje zastosowanie w instalacjach, w których wymagane są duże wydajności powietrza przy średnich i niskich wartościach ciśnienia.
Wykorzystywany jest najczęściej do wyciągu lub nawiewu powietrza w restauracjach, halach sportowych, pomieszczeniach konferencyjnych, halach fabrycznych i magazynowych, pływalniach, szklarniach.

Obudowa

Obudowa wentylatora wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej, powlekanej tworzywem sztucznym.
Znormalizowane kołnierze montażowe zapewniają łatwą instalację w systemie kanałów o przekroju kołowym.

Wirnik

Koło wirnikowe z wyprofilowanymi aerodynamicznie łopatkami, wykonane jest z odlewu aluminiowego. Łopatki, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, osadzone są bezpośrednio na obudowie silnika.
Zespół wirnik-silnik wyważany jest statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 1940 w klasie G 2.5.

Podłączenie elektryczne

Silniki wyposażone są w przewód wyprowadzający. Podłączenie elektryczne może być zrealizowane za pomocą dostarczanej oddzielnie puszki podłączeniowej, wykonanej w klasie szczelności IP44.
Nominalne napięcie zasilania podane jest na tabliczce znamionowej silnika. Dopuszczalna tolerancja: +/-10%.
Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie ze znajdującym się w puszce schematem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi silnik z wirującą obudową, wykonany w klasie szczelności IP54. Silnik nie jest regulowalny ani napięciowo, ani elektronicznie, ani za pomocą przetwornicy częstotliwości.
Izolacja uzwojenia odpowiada klasie F i dodatkowo jest impregnowana przed wilgocią.
Zastosowane łożyska toczne są szczelnie zamknięte z obu stron i nie wymagają obsługi.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Silnik zabezpieczony jest przed przegrzaniem za pomocą termokontaktu, z końcówkami wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika, które wymagają prawidłowego podłączenia do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej. Brak właściwego urządzenia ochronnego stanowi podstawę do oddalenia reklamacji w przypadku spalenia silnika.

Status ErP

Wentylator spełnia wymagania Dyrektywy ErP (2009/125/WE) obowiązujące od 01.01.2015.

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN ISO EN 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C.
Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza, dla wentylatora bez kratki ochronnej.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA6 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5, zgodnie z normą DIN 45 635 rozdział 38, można wyznaczyć na podstawie wzoru:
 • LWA5 = LWA6
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Prąd znamionowy [A] 4,40
Masa [kg] 70,00
Częstotliwość [Hz] 50
Obroty [min⁻¹] 675
Moc znamionowa (pobór) [kW] 2,150
Maksymalna dopuszczalna temperatura przetłaczanego medium [°C] 45
Napięcie znamionowe [V] 400
Kondensator [μF] 0,0
Wymagany minimalny opór systemu instalacji wentylacyjnej [Pa] 0
Wzrost prądu pobieranego w stosunku do znamionowego przy obniżonym napięciu 8
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 3,4
Klasa szczelności silnika IP54
Schemat podłączeniowy 01.006
Izolacja akustyczna nie
Rodzaj silnika z wirującą obudową (AC)
Łopatki wirnika aerodynamiczne
Regulowane tyrystorowo (napięciem, bezstopniowo) nie
Regulowane transformatorowo (napięciem, stopniowo) nie
Regulowane przetwornicą częstotliwości, falownikiem nie
Wykonanie przeciwwybuchowe (EX) nie
Odporność na wysokie temperatury nie
Chemoodporność nie

Katalog

Charakterystyka

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

 • Deklaracja producenta (PDF)Pobierz
 • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Instrukcja

Procedury i wytyczne

 • Procedura uruchamiania wentylatora (PDF)Pobierz
 • Wytyczne w zakresie zabezpieczenia termicznego oraz regulacji wentylatorów produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz
 • Zakres, wymagania i częstotliwość prac obsługi bieżącej przy urządzeniach produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz

Protokoły i formularze

 • Protokół z oględzin (PDF)Pobierz
 • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
 • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz