Zgłoś uwagę

Akcesoria

dla kurtyn powietrznych

CH-2HO-NE

CH-2HO-NE

TERCCO33182

Cechy główne
226,00 €
277,98 €

Przelicznik

998,97 zł
brutto 1.228,73 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-06-01
(1€ = 4,420 zł)

Właściwości i wykonanie

Regulator manual/auto CH-2HO-NE został zaprojektowany do kurtyn powietrznych z nagrzewnicą wodną (wykonanie “P”). Umożliwia 2 stopniową regulację prędkości obrotowej wentylatorów kurtyny (wydajności powietrza).
W porównaniu do regulatorów dostarczanych w standardzie, posiada dodatkowo wbudowane funkcje pomocnicze. Przeznaczony jest do współpracy z drzwiami wejściowymi do lokalu, optymalizując pracę kurtyny w zależności od stanu drzwi (otwarte/zamknięte) oraz temperatury otoczenia.
Dzięki automatyzacji pracy kurtyny opartej na wymienionych zmiennych, możliwe jest osiągnięcie lepszych wyników przy niższym zużyciu prądu, uzyskując lepszą efektywność.
Sterownik CH-2HO-NE umożliwia obsługę ręczną lub automatyczną. Pozwala na współpracę z zewnętrznym sygnałem ON/OFF, wyłącznikiem krańcowym, termostatem pomieszczeniowym i czujnikiem przeciwzamrożeniowym.

Tryb ręczny

W trybie ręcznym prędkość wentylatora wybierana jest poprzez wciskanie przycisku. Wybrana prędkość jest wskazywana przez świecącą się zieloną diodę LED.
Gdy termostat przeciwzamrożeniowy jest podłączony i temperatura spadnie poniżej wybranego poziomu, wentylatory kurtyny zostaną zatrzymane, a elektrozawór otwarty, umożliwiając dopływ gorącej wody. Jeśli temperatura osiągnie wybraną wartość elektrozawór zamyka się.

Tryb automatyczny

Praca w trybie automatycznym uzależniona jest od wyłącznika krańcowego i termostatu pomieszczeniowego (opcja). Regulator automatyczny musi być połączony z wyłącznikiem krańcowym. Może być to wyłącznik dostarczany wraz z kurtyną bądź inny zamontowany na drzwiach.
Podczas, gdy drzwi są otwarte prędkość powietrza może być modyfikowana (sygnalizowane pomarańczową diodą LED). Kurtyna będzie działać z wybraną prędkością, gdy drzwi będą otwarte, a także w czasie zwłoki (opóźnienie).
Gdy drzwi są zamknięte praca kurtyny uzależniona jest od wskazań termostatu pomieszczeniowego (opcjonalnie). Prędkość jest wskazywana za pomocą zielonej diody LED. Czas zwłoki (czas od zamknięcia drzwi do uruchomienia przy drzwich zamkniętych) może być modyfikowany (10-150s) za pomocą wewnętrznych przełączników.

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

  • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Dane wymiarowe

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Instrukcja

Protokoły i formularze

  • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
  • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz