Zgłoś uwagę

Akcesoria

dla kurtyn powietrznych

CH-2HO-NE

CH-2HO-NE

TERCCO33182

Cechy główne
Zapytaj o cenę

 • (+48) 606 955 254
  (+48) 600 032 703
  (+48) 600 149 021

  Aleje Jerozolimskie 200
  02-486 Warszawa
  (+48) 22 720 67 73
  biuro@rosenberg.pl

 • ul. Zwierzyniecka 10 lok. 1
  15-333 Białystok
  (+48) 600 605 920
  bialystok@rosenberg.pl

 • ul. Gdańska 123 lok. 2
  85-022 Bydgoszcz
  (+48) 600 009 386
  bydgoszcz@rosenberg.pl

  Plac Kaszubski 8 (pok. 311)
  81-350 Gdynia
  (+48) 600 009 386
  gdynia@rosenberg.pl

 • ul. Młyńska 5/9
  61-729 Poznań
  (+48) 600 149 443
  poznan@rosenberg.pl

 • ul. Stanisławowska 47
  54-611 Wrocław
  (+48) 600 484 084
  wroclaw@rosenberg.pl

 • ul. Królewska 65A/1
  30-081 Kraków
  (+48) 600 032 220
  krakow@rosenberg.pl

  ul. Czerwińskiego 6 (pok. 207)
  40-123 Katowice
  (+48) 600 032 220
  katowice@rosenberg.pl

 • Plac Wolności 13 (lok. 2)
  35-073 Rzeszów
  (+48) 600 605 920
  rzeszow@rosenberg.pl

Właściwości i wykonanie

Regulator manual/auto CH-2HO-NE został zaprojektowany do kurtyn powietrznych z nagrzewnicą wodną (wykonanie “P”). Umożliwia 2 stopniową regulację prędkości obrotowej wentylatorów kurtyny (wydajności powietrza).
W porównaniu do regulatorów dostarczanych w standardzie, posiada dodatkowo wbudowane funkcje pomocnicze. Przeznaczony jest do współpracy z drzwiami wejściowymi do lokalu, optymalizując pracę kurtyny w zależności od stanu drzwi (otwarte/zamknięte) oraz temperatury otoczenia.
Dzięki automatyzacji pracy kurtyny opartej na wymienionych zmiennych, możliwe jest osiągnięcie lepszych wyników przy niższym zużyciu prądu, uzyskując lepszą efektywność.
Sterownik CH-2HO-NE umożliwia obsługę ręczną lub automatyczną. Pozwala na współpracę z zewnętrznym sygnałem ON/OFF, wyłącznikiem krańcowym, termostatem pomieszczeniowym i czujnikiem przeciwzamrożeniowym.

Tryb ręczny

W trybie ręcznym prędkość wentylatora wybierana jest poprzez wciskanie przycisku. Wybrana prędkość jest wskazywana przez świecącą się zieloną diodę LED.
Gdy termostat przeciwzamrożeniowy jest podłączony i temperatura spadnie poniżej wybranego poziomu, wentylatory kurtyny zostaną zatrzymane, a elektrozawór otwarty, umożliwiając dopływ gorącej wody. Jeśli temperatura osiągnie wybraną wartość elektrozawór zamyka się.

Tryb automatyczny

Praca w trybie automatycznym uzależniona jest od wyłącznika krańcowego i termostatu pomieszczeniowego (opcja). Regulator automatyczny musi być połączony z wyłącznikiem krańcowym. Może być to wyłącznik dostarczany wraz z kurtyną bądź inny zamontowany na drzwiach.
Podczas, gdy drzwi są otwarte prędkość powietrza może być modyfikowana (sygnalizowane pomarańczową diodą LED). Kurtyna będzie działać z wybraną prędkością, gdy drzwi będą otwarte, a także w czasie zwłoki (opóźnienie).
Gdy drzwi są zamknięte praca kurtyny uzależniona jest od wskazań termostatu pomieszczeniowego (opcjonalnie). Prędkość jest wskazywana za pomocą zielonej diody LED. Czas zwłoki (czas od zamknięcia drzwi do uruchomienia przy drzwich zamkniętych) może być modyfikowany (10-150s) za pomocą wewnętrznych przełączników.

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

 • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Dane wymiarowe

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Instrukcja

Protokoły i formularze

 • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
 • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz