Zgłoś uwagę

Wentylatory

DV

DV 560-6 D Ex Z1

DV 560-6 D Ex Z1

A00-56086

Cechy główne
 • Zasilanie [V] : 400
 • Częstotliwość [Hz] : 50
 • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 0,56
 • Prąd znamionowy [A] : 1,10
 • Obroty [min⁻¹] : 810
2.356,00 €
2.897,88 €

Przelicznik

10.547,58 zł
brutto 12.973,52 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-12-01
(1€ = 4,477 zł)

Właściwości i wykonanie

Wentylator przeznaczony jest do transportu powietrza w strefach zagrożonych wybuchem.
Przystosowany jest do montażu na dachu, posiada wyrzut pionowy. Przeznaczony jest do pracy ciągłej.
Klasa ATEX: II 2G Ex h IIB T3 Gb X

Obudowa

Obudowa wentylatora wykonana jest z aluminium odpornego na działanie wody morskiej.
Wyposażona jest w podstawę ze zintegrowaną dyszą wlotową z galwanizowanej blachy stalowej malowanej proszkowo.

Wirnik

Piasta wykonana jest z tworzywa sztucznego, elementy nośne - z ocynkowanej blachy stalowej. Łopatki wirnika wygiete są do tyłu.
Zespół wirnik-silnik wyważany jest statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 1940 część 1 w klasie G 6.3.

Podłączenie elektryczne

Wentylator dostarczany jest z przewodem zasilającym o długości 1,0 m, lecz bez puszki podłączeniowej. Odpowiednie, certyfikowane puszki podłączeniowe i wyłączniki serwisowe dostępne są jako akcesoria.
Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie z przyklejonym do kabla (od strony obudowy) schematem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi silnik z wirującą obudową o regulowanej napięciowo prędkości obrotowej, wykonany w klasie szczelności IP44.
Izolacja uzwojenia odpowiada klasie F i dodatkowo jest impregnowana przed wilgocią.
Zastosowano rodzaj ochrony: obudowa wzmocniona "e", oznaczający brak możliwości wystąpienia źródła zapłonu w jakiejkolwiek postaci, zarówno w trakcie normalnej pracy, jak i w sytuacji awaryjnej, np. podczas zaniku jednej fazy, czy zablokowania wirnika.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Kontrola temperatury uzwojenia realizowana jest poprzez wbudowany czujnik termistorowy typu PTC (zgodnie z normą DIN 44081), którego opór rośnie wraz ze wzrostem temperatury uzwojenia. Końcówki czujnika wyprowadzone są na listwę zaciskową silnika, które wymagają prawidłowego podłączenia do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej, spełniającego wymagania ATEX 2014/34/WE i oznaczonego Ex II (2)G.
Do styków wyjściowych podłączany jest następnie konwencjonalny stycznik odcinający zasilanie silnika.
Prawidłowe podłączenie pozystorów zabezpiecza silnik przed przeciążeniem, skutkiem zaniku jednej z faz, nagłym zahamowaniem silnika oraz wysokimi temperaturami przepływającego czynnika.
Brak właściwego urządzenia ochronnego stanowi podstawę do oddalenia reklamacji w przypadku spalenia silnika.

Status ErP

Wentylator nie podlega Dyrektywie ErP (2009/125/WE).

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN EN ISO 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C. Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA6 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5 i przez obudowę LWA2, zgodnie z normami PN-EN ISO 3745 oraz ISO 13347-3, można wyznaczyć na podstawie wzorów.
 • LWA5 = LWA8 - 5 dB
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Zasilanie [V] 400
Częstotliwość [Hz] 50
Moc znamionowa (pobór) [kW] 0,56
Prąd znamionowy [A] 1,10
Obroty [min⁻¹] 810
Maks. temp. medium [°C] 40
Klasa szczelności silnika IP44
Rodzaj silnika z wirującą obudową (AC)
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 2,2
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa) tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości nie
Wyrzut pionowy
Izolacja akustyczna nie
Łopatki wirnika do tyłu
Wersja EX tak
Odporność na wysokie temperatury nie
Chemoodporność nie
Schemat podłączeniowy 01.061
Masa [kg] 62,5

Bloki CAD/BIM

Katalog

 • Karta katalogowa (PDF)
 • Wentylatory dachowe Ex (PDF)Pobierz

Charakterystyka

 • DV 560-6 D Ex Z1 (PNG)

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

 • Deklaracja Producenta (PDF)Pobierz
 • Deklaracja Zgodności (PDF)Pobierz

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Instrukcja

Protokoły i formularze

 • Protokół zgłoszenia serwisowego (PDF)Pobierz
 • Protokół rozruchu (PDF)Pobierz

Procedury i wytyczne

 • Procedura uruchamiania wentylatora (PDF)Pobierz
 • Wytyczne w zakresie zabezpieczenia termicznego oraz regulacji wentylatorów produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz
 • Zakres, wymagania i częstotliwość prac obsługi bieżącej przy urządzeniach produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz