Zgłoś uwagę

Wentylatory

DVE

DVE 310-G.3DI CL

DVE 310-G.3DI CL

A05-31046

Cechy główne
 • Zasilanie [V] : 230
 • Częstotliwość [Hz] : 50/60
 • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 0,190
 • Prąd znamionowy [A] : 1,10
 • Obroty [min⁻¹] : 1650
1.759,00 €
2.163,57 €

Przelicznik

7.549,10 zł
brutto 9.285,39 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2019-11-20
(1€ = 4,292 zł)

Właściwości i wykonanie

Wentylator DVE 310-G.3DI CL stosowany jest w instalacjach wyciągowych w centrach handlowych, supermarketach, zakładach produkcyjnych, warsztatach, basenach, kuchniach, salach restauracyjnych, toaletach, magazynach, garażach parkingowych, budynkach gospodarczych i innych.
Przystosowany jest do montażu na dachach płaskich, jednospadowych, dwuspadowych, łukowych i szedowych (pilastych). Posiada wyrzut pionowy.

Obudowa

Obudowa wentylatora wykonana jest z aluminium odpornego na działanie wody morskiej.
Wyposażona jest w podstawę ze zintegrowaną dyszą wlotową z ocynkowanej blachy stalowej. Osłonę silnika w postaci kosza, będącego zabezpieczeniem przed dotykiem bezpośrednim, stanowią stalowe pręty pokryte powłoką z tworzywa sztucznego.

Wirnik

Koło wirnikowe z łopatkami wygiętymi do tyłu, wykonane jest z tworzywa sztucznego na bazie PA6 (poliamid). Osadzane jest bezpośrednio na obudowie silnika.
Zespół wirnik-silnik wyważany jest statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 1940 w klasie G 2.5.

Podłączenie elektryczne

Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie ze znajdującym się w puszce schematem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
Zamontowany wyłącznik serwisowy dostarczany jest w standardzie.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi energooszczędny silnik EC (komutowany elektronicznie) z wirującą obudową, wykonany w klasie szczelności IP54. Silnik charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością, niewielkimi rozmiarami i wyjątkowo cichą pracą. Nie wymaga konserwacji. Wbudowany, inteligentny układ sterujący umożliwia płynną regulację obrotów wentylatora oraz wiele funkcji dodatkowych, np. regulację ciśnienia, wydajności lub sterowanie jakością powietrza.
Zastosowane łożyska toczne są szczelnie zamknięte z obu stron i nie wymagają obsługi.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Stan wbudowanego zabezpieczenia termicznego silnika sygnalizowany jest przez przekaźnik alarmowy.

Sterowanie

Regulacja prędkości odbywa się w sposób ciągły wartością zadaną ciśnienia, za pomocą sygnału 0-10V lub potencjometru.
Czujnik ciśnienia PUA10 i wbudowany potencjometr dostarczane są w standardzie.

Status ErP

Wentylator spełnia wymagania rozporządzenia wykonawczego Dyrektywy ErP (2009/125/WE), tj. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 327/2011, obowiązujące od 01.01.2018 r.
Wentylator nie podlega Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 640/2009.

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN ISO EN 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C.
Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA8 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5, zgodnie z normą DIN 45 635 rozdział 38, można wyznaczyć na podstawie wzorów.
 • LWA5 = LWA8 - 5 dB
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Zasilanie [V] 230
Częstotliwość [Hz] 50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW] 0,190
Prąd znamionowy [A] 1,10
Obroty [min⁻¹] 1650
Maks. temp. medium [°C] 60
Klasa szczelności silnika IP54
Masa [kg] 14,80
Rodzaj silnika z komutacją elektroniczną (EC)
Kondensator [μF] 0,0
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%] 0
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 0,0
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa) nie
Regulacja przetwornicą częstotliwości tak
Wyrzut pionowy
Izolacja akustyczna nie
Łopatki wirnika do tyłu
Wersja EX nie
Odporność na wysokie temperatury nie
Chemoodporność nie
Schemat podłączeniowy 01.434 b)

Katalog

Charakterystyka

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

 • Deklaracja w sprawie istotnych dla środowiska substancji w produktach Rosenberg (PDF)Pobierz

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Procedury i wytyczne

 • Procedura uruchamiania wentylatora (PDF)Pobierz
 • Wytyczne w zakresie zabezpieczenia termicznego oraz regulacji wentylatorów produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz
 • Zakres, wymagania i częstotliwość prac obsługi bieżącej przy urządzeniach produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz

Protokoły i formularze

 • Protokół z oględzin (PDF)Pobierz
 • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
 • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz