Zgłoś uwagę

Wentylatory

DVN

DVN 310L-4 D

DVN 310L-4 D

A23-31003

Cechy główne
  • Zasilanie [V] : 400
  • Częstotliwość [Hz] : 50
  • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 0,19
  • Prąd znamionowy [A] : 0,50
  • Obroty [min⁻¹] : 1390
622,00 €
765,06 €

Przelicznik

2.768,09 zł
brutto 3.404,75 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-05-29
(1€ = 4,450 zł)

Właściwości i wykonanie

Wentylator DVN 310L-4 D, napędzany silnikiem z wirującą obudową, stosowany jest w instalacjach wyciągowych kuchni, basenów, fabryk, hal przemysłowych, garaży parkingowych, budynków gospodarczych itp.
Przystosowany jest do montażu na dachu, posiada wyrzut pionowy. Przeznaczony jest do pracy ciągłej.

Obudowa

Obudowa wentylatora wykonana jest z aluminium odpornego na działanie wody morskiej.
Wyposażona jest w podstawę ze zintegrowaną dyszą wlotową z galwanizowanej blachy stalowej.

Wirnik

Koło wirnikowe z łopatkami wygiętymi do tyłu, wykonane jest z blachy aluminiowej (AIMg3) i wyważane z piastą statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 1940 w klasie G 6.3.

Podłączenie elektryczne

Podłączenia zasilania dokonuje się przez zintegrowaną puszkę podłączeniową, wykonaną w klasie szczelności IP54. Puszka umieszczona jest pod górną osłoną obudowy, co umożliwia łatwe podłączenie wentylatora po zdjęciu osłony przeciwdeszczowej.
Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie ze znajdującym się w puszce schematem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi silnik z wirującą obudową, przystosowany do napięciowej regulacji prędkości obrotowej, wykonany w klasie szczelności IP44, umieszczony poza strumieniem przepływającego medium. Izolacja uzwojenia odpowiada klasie F i dodatkowo jest impregnowana przed wilgocią.
Zastosowane łożyska toczne są szczelnie zamknięte z obu stron i nie wymagają obsługi.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Silnik zabezpieczony jest przed przegrzaniem za pomocą termokontaktu, z końcówkami wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika, które wymagają prawidłowego podłączenia do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej.
Brak właściwego urządzenia ochronnego stanowi podstawę do oddalenia reklamacji w przypadku spalenia silnika.

Odporność temperaturowa

Temperatura medium przepływającego przez wentylator nie może przekraczać 120oC dla napięcia znamionowego oraz 80oC dla napięcia obniżonego (regulacja obrotów).
Temperatura otoczenia dla silnika powinna znajdować się w zakresie -30oC do +40oC.

Odporność chemiczna

W wykonaniu standardowym wentylator nie jest chemoodporny. W celu uzyskania właściwości chemoodpornych stosuje się powłokę Interpon D1094, wykonaną na bazie żywic poliestrowych, która pokrywa obudowę, wirnik i dyszę wylotową wentylatora oraz osłonę silnika, chroniąc skutecznie te elementy przed niszczącymi standardową powłokę chemicznymi oparami. Zastosowanie powłoki Interpon D1094 umożliwia wykorzystanie wentylatora DVWN 310L-4D w instalacjach, w których wymagane jest transportowanie medium zanieczyszczonego chemicznie, np. w instalacjach wyciągowych na obiektach basenowych, w przemyśle farmaceutycznym. Silnik, umieszczony poza strumieniem przepływającego medium, nie jest narażony na jego bezpośrednie działanie.

Status ErP

Wentylator nie podlega wymaganiom rozporządzeń wykonawczych Dyrektywy ErP (2009/125/WE), tj. Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 640/2009 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 327/2011, obowiązującym od 01.01.2015 r.

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), ilustruje zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.
Odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA8 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5, zgodnie z normą DIN 45 635 rozdział 38, można wyznaczyć na podstawie wzorów.
  • LWA5 = LWA8 - 3 dB
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Zasilanie [V] 400
Częstotliwość [Hz] 50
Moc znamionowa (pobór) [kW] 0,19
Prąd znamionowy [A] 0,50
Obroty [min⁻¹] 1390
Maks. temp. medium [°C] 120
Klasa szczelności silnika IP54
Rodzaj silnika z wirującą obudową (AC)
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%] 0
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 3,8
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa) tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości nie
Wyrzut pionowy
Izolacja akustyczna nie
Łopatki wirnika do tyłu
Wersja EX nie
Odporność na wysokie temperatury tak
Chemoodporność nie
Schemat podłączeniowy 01.006
Masa [kg] 19

Charakterystyka

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

  • Deklaracja w sprawie istotnych dla środowiska substancji w produktach Rosenberg (PDF)Pobierz
  • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz