Zgłoś uwagę

Wentylatory

GQ

GQ 350.3DI KS

GQ 350.3DI KS

E02-35005

Cechy główne
 • Zasilanie [V] : 230
 • Częstotliwość [Hz] : 50/60
 • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 0,170
 • Prąd znamionowy [A] : 0,76
 • Obroty [min⁻¹] : 1705
727,00 €
894,21 €

Przelicznik

3.240,53 zł
brutto 3.985,85 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-09-18
(1€ = 4,457 zł)
GQ… - wentylator osiowy napęd silnikiem EC z wirującą obudową, do zabudowy w przegrodach 
 • mała głębokość zabudowy
 • montaż w dowolnej pozycji
 • kwadratowa płyta montażowa lakierowana na biało
 • zoptymalizowany kształt łopatek pod kątem akustyki
 • wbudowany regulator EC
 • bezstopniowa regulacja i sterowanie

Opis:
Wysokowydajne wentylatory osiowe EC znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany są duże ilości powietrza przy niskich wzgl. średnich ciśnieniach. Wentylatory z kwadratową płytą montażową nadają się zarówno do nawiewania jak i wyciągania powietrza z pomieszczeń. Szeroki program dostępnych akcesoriów montażowych optymalnie uzupełnia ten typoszereg wentylatorów. Wentylatory nadają się przede wszystkim do instalacji w pomieszczeniach.

Zakres zastosowania:
restauracje / hale sportowe / fabryki / magazyny

Obudowa:
Obudowa wentylatora wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej na biało (RAL 9010). Wentylatory są standardowo wyposażone w kratkę zabezpieczającą podtrzymującą silnik w kolorze czarnym (RAL 9005).

Wirniki:
Koło wirnikowe wyposażone jest w wyprofilowane aerodynamicznie łopatki osadzone bezpośrednio na obudowie silnika EC z wirującą obudową. Zespół wirnik-silnik wyważany jest dynamicznie w dwóch płaszczyznach zgodnie z normą DIN ISO 21940-11 w klasie G2.5/G6.3. 

wielkość 250 do 400:              = łopatki z lakierowanej blachy stalowej

Silniki:
Do napędu wentylatorów stosowane są silniki EC z wirującą obudową posiadające uzwojenia zabezpieczone przed wilgocią oraz wbudowane w uzwojenia termokontakty do ochrony przed przegrzaniem.  Zastosowane silniki EC charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością nawet przy częściowym obciążeniu. Wbudowany, inteligentny układ sterujący umożliwia stopniową lub płynną regulację obrotów wentylatora oraz wiele funkcji dodatkowych, np.: regulację ciśnienia, wydajności lub sterowanie jakością powietrza. Są łatwe do podłączenia, indywidualnie skonfigurowane, mają zwartą konstrukcję i wykazują się dużą gęstością mocy. Silniki EC Rosenberg mają w większości stopień ochrony IP54 i napięcie wejściowe 380V ~ 480V (50 / 60Hz). Ponadto silniki są regulowane bezstopniowo i mają zintegrowaną ochronę silnika, która jest sygnalizowana przez przekaźnik alarmowy.

Informacje dotyczące ochrony termicznej
Zintegrowany sterownik zawiera wbudowane funkcje zabezpieczające przed:

 • zbyt niskim i zbyt wysokim napięciem,
 • zablokowaniem wirnika,
 • przegrzewaniem elektroniki,
 • przegrzewaniem silnika,
 • błędami związanymi z awariami zasilania.

Jeśli wystąpi jeden z tych błędów, silnik zostanie automatycznie wyłączony (elektroniczny - brak separacji potencjału) i przekaźnik sygnału błędu zostanie przełączony. Ponowne uruchomienie wentylatora polega na wyłączeniu napięcia sieciowego na min. 30 sekund.

Podłączenie elektryczne:

wykonanie 230 V:
podłączenie elektryczne odbywa się poprzez wychodzący z silnika kabel zasilający. 

Regulacja wydajności powietrza:
Więcej informacji można znaleźć w opisach dla akcesoriów do regulacji i sterowania! 

Regulacja bezstopniowa:
z wykorzystaniem potencjometru

 

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Charakterystyki przepływu:
Charakterystyki wentylatorów przedstawione na diagramach doboru zostały wyznaczone na stanowisku badawczym dla montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot) zgodnie z normą DIN EN ISO 5801 i odnoszą się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20 °C. Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego Δpfa w funkcji przepływu powietrza, dla wentylatora wyposażonego w dyszę wlotową, bez kratki ochronnej. 

Akustyka:
Na charakterystykach podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wlocie wentylatora LWA (wlot) (liczby otoczone kółkiem). Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wylocie wentylatora LWA (wylot) zgodnie z normą DIN 45 635, część 38 wzgl. ISO 13347-3 i DIN EN ISO 3745 można wyznaczyć na podstawie poniższego wzoru:

GQ 350.3DE KS:          LWA(wylot) = LWA(wlot)

Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA w danej odległości, możemy wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów. Należy zauważyć, że odbicia dźwięku oraz charakterystyka pomieszczenia, a także częstotliwości naturalne w różny sposób wpływają na wielkość poziomu ciśnienia akustycznego.
Przykład: Aby wyznaczyć przybliżony poziom ciśnienia akustycznego LpA odległości 1 m należy od poziomu mocy akustycznej wyrażonej w db(A) odjąć 7 dB(A).

Informacja ErP (Rozporządzenie Komisji EU 327/2011):
Współczynnik charakterystyczny wentylatorów Rosenberg jest < 1,05 (dla ciśnień < 5000Pa). („współczynnik charakterystyczny” oznacza stosunek ciśnienia spiętrzenia zmierzonego na wylocie z wentylatora do ciśnienia spiętrzenia na wlocie do wentylatora w punkcie optimum sprawności energetycznej wentylatora) 

Trwałość produktów:
Optymalna żywotność produktów Rosenberg wynika z przestrzegania instrukcji konserwacji zawartych w instrukcji obsługi specyficznej dla danego produktu. 

Recykling i utylizacja:
Podczas recyklingu i utylizacji produktów Rosenberg należy przestrzegać lokalnych wymogów i przepisów.

Zasilanie [V] 230
Częstotliwość [Hz] 50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW] 0,170
Prąd znamionowy [A] 0,76
Obroty [min⁻¹] 1705
Maks. temp. medium [°C] 45
Klasa szczelności silnika IP54
Rodzaj silnika z komutacją elektroniczną (EC)
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%] 0
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa) nie
Regulacja przetwornicą częstotliwości nie
Izolacja akustyczna nie
Łopatki wirnika aerodynamiczne
Wersja EX nie
Odporność na wysokie temperatury nie
Chemoodporność nie
Rodzaj montażu w przegrodach
Schemat podłączeniowy 01.436
Masa [kg] 6,4

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Procedury i wytyczne

 • Procedura uruchamiania wentylatora (PDF)Pobierz
 • Wytyczne w zakresie zabezpieczenia termicznego oraz regulacji wentylatorów produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz
 • Zakres, wymagania i częstotliwość prac obsługi bieżącej przy urządzeniach produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz

Protokoły i formularze

 • Protokół z oględzin (PDF)Pobierz
 • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
 • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz