R 315 Ex

R 315 Ex

F00-31570

Cechy główne
 • Zasilanie [V] : 400
 • Częstotliwość [Hz] : 50
 • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 0,100
 • Prąd znamionowy [A] : 0,23
 • Obroty [min⁻¹] : 1405
476,00 €
585,48 €

Przelicznik

2.029,76 zł
brutto 2.496,60 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2019-06-26
(1€ = 4,264 zł)

Właściwości i wykonanie

Wentylator kanałowy R 315 Ex przeznaczony jest do transportu powietrza w strefach zagrożonych wybuchem. Łączy zalety wentylatorów osiowych (osiowy kierunek przepływu powietrza) i promieniowych (stabilny spręż, niski poziom hałasu, wysoka sprawność). Doskonale sprawdza się zarówno w instalacjach nawiewnych, jak i wywiewnych. Przystosowany jest do montażu wewnętrznego, w kanałach o przekroju kołowym.
Przystosowany jest do pracy ciągłej. Może być montowany w dowolnej pozycji.
Klasa ATEX: II 3G c IIB T3 X

Obudowa

Dwuczęściowa obudowa wentylatora wykonana jest z przewodzącego tworzywa sztucznego. Nie jest gazoszczelna. Do łatwej instalacji w ciągu kanałów posiada znormalizowane króćce przyłączeniowe.

Wirnik

Koło wirnikowe wykonane jest z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, z łopatkami wygiętymi do tyłu. Osadzane jest bezpośrednio na obudowie silnika.
Zespół wirnik-silnik wyważany jest statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 21940-11 w klasie G 6.3.

Podłączenie elektryczne

Wentylator dostarczany jest z przewodem zasilającym o długości 0,8 m, lecz bez puszki podłączeniowej. Odpowiednie, certyfikowane puszki podłączeniowe i wyłączniki serwisowe dostępne są jako akcesoria.
Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie z przyklejonym do kabla (od strony obudowy) schematem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi silnik z wirującą obudową o regulowanej napięciowo prędkości obrotowej, wykonany w klasie szczelności IP44.
Izolacja uzwojenia odpowiada klasie F i dodatkowo jest impregnowana przed wilgocią.
Zastosowano rodzaj ochrony: budowa wzmocniona "e", oznaczający brak możliwości wystąpienia źródła zapłonu w jakiejkolwiek postaci, zarówno w trakcie normalnej pracy, jak i w sytuacji awaryjnej, np. podczas zaniku jednej fazy, czy zablokowania wirnika.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Kontrola temperatury uzwojenia realizowana jest poprzez wbudowany czujnik termistorowy typu PTC (zgodnie z normą DIN 44082), którego opór rośnie wraz ze wzrostem temperatury uzwojenia. Końcówki czujnika wyprowadzone są na listwę zaciskową silnika i wymagają prawidłowego podłączenia do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej, spełniającego wymagania ATEX 2014/34/UE i oznaczonego Ex II (2)G.
Do styków wyjściowych podłączany jest następnie konwencjonalny stycznik odcinający zasilanie silnika.
Prawidłowe podłączenie pozystorów zabezpiecza silnik przed przeciążeniem, skutkiem zaniku jednej z faz, nagłym zahamowaniem silnika oraz wysokimi temperaturami przepływającego czynnika.
Brak właściwego urządzenia ochronnego stanowi podstawę do oddalenia reklamacji w przypadku spalenia silnika.

Status ErP

Wentylator nie podlega Dyrektywie ErP (2009/125/WE) na mocy przepisu wykluczającego dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN EN ISO 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji D (swobodny wlot, podłączenie kanału na wylocie), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C.
Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA6 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5 i przez obudowę LWA2, zgodnie z normami PN-EN ISO 3745 oraz ISO 13347-3, można wyznaczyć na podstawie wzorów.
 • LWA5 = LWA6
 • LWA2 = LWA6 - 16 dB
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Zasilanie [V] 400
Częstotliwość [Hz] 50
Moc znamionowa (pobór) [kW] 0,100
Prąd znamionowy [A] 0,23
Obroty [min⁻¹] 1405
Maks. temp. medium [°C] 40
Klasa szczelności silnika IP44
Masa [kg] 7
Rodzaj silnika z wirującą obudową (AC)
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%] 0
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 3,9
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa) tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości nie
Izolacja akustyczna nie
Łopatki wirnika do tyłu
Wersja EX tak
Odporność na wysokie temperatury nie
Chemoodporność nie
Schemat podłączeniowy 01.063

Bloki CAD/BIM

Katalog

Certyfikat

 • Certyfikat zgodności z ATEX (DE) (PDF)Pobierz
 • Certyfikat zgodności z ATEX (EN) (PDF)Pobierz

Charakterystyka

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

 • Deklaracja producenta (PDF)Pobierz
 • Deklaracja w sprawie istotnych dla środowiska substancji w produktach Rosenberg (PDF)Pobierz
 • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Instrukcja

Procedury i wytyczne

 • Procedura uruchamiania wentylatora (PDF)Pobierz
 • Wytyczne w zakresie zabezpieczenia termicznego oraz regulacji wentylatorów produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz
 • Zakres, wymagania i częstotliwość prac obsługi bieżącej przy urządzeniach produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz

Protokoły i formularze

 • Protokół z oględzin (PDF)Pobierz
 • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
 • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz