Zgłoś uwagę

Wentylatory

Unobox

UNOR 67-500-4E.6HF

UNOR 67-500-4E.6HF

F08-50003

Cechy główne
 • Zasilanie [V] : 230
 • Częstotliwość [Hz] : 50
 • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 1,430
 • Prąd znamionowy [A] : 6,70
 • Obroty [min⁻¹] : 1400
1.253,00 €
1.541,19 €

Przelicznik

5.585,12 zł
brutto 6.869,70 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-09-18
(1€ = 4,457 zł)

Właściwości i wykonanie

Wentylator UNOR 67-500-4E.6HF znajduje zastosowanie w instalacjach, w których wymagane jest przetłaczanie małych i średnich objętości powietrza.
Znajduje zastosowanie w wentylacji nawiewnej lub wywiewnej: mieszkań, domów towarowych, supermarketów, wiat warsztatowych, basenów, garaży i innych.
Przeznaczone są do montażu w dowolnej pozycji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
W przypadku montażu zewnętrznego wentylator musi zostać wyposażony w odpowiednie akcesoria (daszek ochronny, wyrzutnia itp). Wszystkie komponenty wykonane z tworzywa sztucznego oraz kable są odporne na promieniowanie UV.

Obudowa

Konstrukcję obudowy stanowi rama wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych, łączonych plastikowymi narożnikami oraz zdejmowanych paneli, wykonanych z galwanizowanej blachy stalowej, izolowanych 20 mm warstwą niepalnej i tłumiącej dźwięki wełny szklanej. Wentylator dostarczany jest ze zdjętym panelem naprzeciwko wirnika i dyszy wlotowej. Konfigurację tę można zmodyfikować stosownie do potrzeb, poprzez przełożenie innego panelu.

Wirnik

Koło wirnikowe wysokiej sprawności, z łopatkami wygiętymi do tyłu, wykonane jest z aluminium. Osadzane jest bezpośrednio na obudowie silnika. Zespół wirnik-silnik wyważany jest statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 1940 w klasie G 6.3.

Podłączenie elektryczne

Podłączenia zasilania dokonuje się przez puszkę podłączeniową znajdującą się na obudowie wentylatora, wykonaną w klasie szczelności IP54.
Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie z załączonym schematem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi silnik z wirującą obudową o regulowanej napięciowo prędkości obrotowej, wykonany w klasie szczelności IP54.
Izolacja uzwojenia odpowiada klasie F i dodatkowo jest impregnowana przed wilgocią.
Zastosowane łożyska toczne są szczelnie zamknięte z obu stron i nie wymagają obsługi.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Silnik zabezpieczony jest przed przegrzaniem za pomocą termokontaktu, z końcówkami wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika, które wymagają prawidłowego podłączenia do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej. Brak właściwego urządzenia ochronnego stanowi podstawę do oddalenia reklamacji w przypadku spalenia silnika.

Status ErP

Wentylator spełnia wymagania rozporządzenia wykonawczego Dyrektywy ErP (2009/125/WE), tj. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 (Lot6), obowiązujące od 01.01.2018 r.

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN ISO EN 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C. Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA6 (liczby otoczone kółkiem) przy przepływie promieniowym.
Poziom mocy akustycznej na wylocie wentylatora LWA6 (przepływ osiowy) można wyznaczyć na podstawie zależności:
 • LWA6 (przepływ osiowy) = LWA6 - 2
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5 i przez obudowę LWA2, zgodnie z normami DIN EN ISO 3745 oraz ISO 13347-3, można wyznaczyć na podstawie wzoru.
 • LWA5 = LWA6 - 3
 • LWA2 = LWA6 - 15
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Zasilanie [V] 230
Częstotliwość [Hz] 50
Moc znamionowa (pobór) [kW] 1,430
Prąd znamionowy [A] 6,70
Obroty [min⁻¹] 1400
Maks. temp. medium [°C] 50
Klasa szczelności silnika IP54
Rodzaj silnika z wirującą obudową (AC)
Kondensator [μF] 30,0
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%] 42
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 3,9
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa) tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości nie
Izolacja akustyczna tak
Łopatki wirnika do tyłu
Wersja EX nie
Odporność na wysokie temperatury nie
Chemoodporność nie
Schemat podłączeniowy 01.024
Masa [kg] 61,00

Katalog

Charakterystyka

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

 • Deklaracja w sprawie istotnych dla środowiska substancji w produktach Rosenberg (PDF)Pobierz

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Instrukcja

Procedury i wytyczne

 • Procedura uruchamiania wentylatora (PDF)Pobierz
 • Wytyczne w zakresie zabezpieczenia termicznego oraz regulacji wentylatorów produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz
 • Zakres, wymagania i częstotliwość prac obsługi bieżącej przy urządzeniach produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz

Protokoły i formularze

 • Protokół z oględzin (PDF)Pobierz
 • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
 • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz