Wentylatory

Unobox-ME

UNO-ME 50-355-4E H

UNO-ME 50-355-4E H

F09-35533

Cechy główne
  • Prąd znamionowy [A] : 1,40
  • Częstotliwość [Hz] : 50
  • Obroty [min⁻¹] : 1360
  • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 0,310
  • Napięcie znamionowe [V] : 230
1.005,00 €
1.236,15 €

Przelicznik

4.310,85 zł
brutto 5.302,34 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2019-03-22
(1€ = 4,289 zł)

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN ISO EN 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C. Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA6 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5 i przez obudowę LWA2, zgodnie z normą DIN 45 635 rozdział 38, można wyznaczyć na podstawie wzoru.
  • LWA5 = LWA6 - 2
  • LWA2 = LWA6 - 15
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Prąd znamionowy [A] 1,40
Masa [kg] 36,00
Częstotliwość [Hz] 50
Obroty [min⁻¹] 1360
Moc znamionowa (pobór) [kW] 0,310
Maksymalna dopuszczalna temperatura przetłaczanego medium [°C] 110
Napięcie znamionowe [V] 230
Kondensator [μF] 6,0
Wymagany minimalny opór systemu instalacji wentylacyjnej [Pa] 0
Wzrost prądu pobieranego w stosunku do znamionowego przy obniżonym napięciu 0
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 2,5
Klasa szczelności silnika IP54
Schemat podłączeniowy 01.025
Izolacja akustyczna tak
Rodzaj silnika z wirującą obudową (AC)
Łopatki wirnika do tyłu
Regulowane tyrystorowo (napięciem, bezstopniowo) nie
Regulowane transformatorowo (napięciem, stopniowo) tak
Regulowane przetwornicą częstotliwości, falownikiem nie
Wykonanie przeciwwybuchowe (EX) nie
Odporność na wysokie temperatury tak
Chemoodporność nie

Katalog

Charakterystyka

Instrukcja

Procedury i wytyczne

  • Procedura uruchamiania wentylatora (PDF)Pobierz