Zgłoś uwagę

UNO-ME 102-630-4D VFU

UNO-ME 102-630-4D VFU

F09-63027

Cechy główne
 • Zasilanie [V] : 400
 • Częstotliwość [Hz] : 50
 • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 6,000
 • Prąd znamionowy [A] : 10,80
 • Obroty [min⁻¹] : 1460
2.535,00 €
3.118,05 €

Przelicznik

11.342,86 zł
brutto 13.951,71 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-07-10
(1€ = 4,475 zł)

Właściwości i wykonanie

Wentylator UNO-ME 102-630-4D znajduje zastosowanie w instalacjach, w których wymagane jest transportowanie gorącego powietrza, również zanieczyszczonego drobinami tłuszczu.
Może być montowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, w instalacjach wyciągowych kuchni restauracyjnych, hal produkcyjnych, warsztatów i innych.

Obudowa

Konstrukcję obudowy stanowi rama wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych, łączonych plastikowymi narożnikami oraz zdejmowanych paneli wykonanych z galwanizowanej blachy stalowej, izolowanych 20 mm warstwą niepalnej i tłumiącej dźwięki wełny szklanej. W wersji z wyrzutem bocznym zdjęty jest panel boczny po stronie przeciwnej do strony obsługowej. W razie potrzeby panel obsługowy można przełożyć (zmiana kierunku wyrzutu).
Integralną część obudowy stanowi dysza wlotowa, wykonana z galwanizowanej blachy stalowej.

Wirnik

Koło wirnikowe wysokiej sprawności, z łopatkami wygiętymi do tyłu, wykonane jest z aluminium.
Zespół wirnik-silnik wyważany jest statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 1940 w klasie G 2.5.

Podłączenie elektryczne

Podłączenia zasilania dokonuje się poprzez wyłącznik serwisowy montowany standardowo na czołowym panelu wentylatora.
Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie ze schematem podłączeniowym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi silnik konwencjonalny IEC, klasy IE3 , przystosowany do regulacji częstotliwościowej, wykonany w klasie szczelności IP54.
Izolacja uzwojenia odpowiada klasie F i dodatkowo jest impregnowana przed wilgocią.
Zastosowane łożyska toczne są szczelnie zamknięte z obu stron i nie wymagają obsługi.
Silnik umieszczony jest poza strumieniem przepływającego medium.

Zabezpieczenie termiczne silników

Silnik zabezpieczony jest przed przegrzaniem za pomocą termokontaktu, z końcówkami wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika, które wymagają prawidłowego podłączenia do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej. Na specjalne zamówienie wentylator może zostać zabezpieczony za pomocą termistora typu PTC (pozystora). Brak właściwego urządzenia ochronnego stanowi podstawę do oddalenia reklamacji w przypadku spalenia silnika.

Status ErP

Wentylator nie podlega Dyrektywie ErP (2009/125/WE).

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN ISO EN 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C. Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA6 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5 i przez obudowę LWA2, zgodnie z normą DIN 45 635 rozdział 38, można wyznaczyć na podstawie wzoru.
 • LWA5 = LWA6 - 3
 • LWA2 = LWA6 - 17
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Zasilanie [V] 400
Częstotliwość [Hz] 50
Moc znamionowa (pobór) [kW] 6,000
Prąd znamionowy [A] 10,80
Obroty [min⁻¹] 1460
Maks. temp. medium [°C] 75
Klasa szczelności silnika IP54
Rodzaj silnika konwencjonalny (IEC)
Kondensator [μF] 0,0
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 5,8
Regulacja transformatorowa (stopniowa) nie
Regulacja przetwornicą częstotliwości tak
Izolacja akustyczna tak
Łopatki wirnika do tyłu
Odporność na wysokie temperatury tak
Chemoodporność nie
Przyłącze kwadratowe
Schemat podłączeniowy 01.382.png
Masa [kg] 173

Bloki CAD/BIM

Katalog

 • Karta katalogowa (PDF)
 • Wentylatory uniwersalne (PDF)Pobierz

Charakterystyka

 • UNO-ME 102-630-4D VFU

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

 • Deklaracja producenta (PDF)Pobierz
 • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Instrukcja

Protokoły i formularze

Procedury i wytyczne

 • Procedura uruchamiania wentylatora (PDF)Pobierz
 • Zabezp. termiczne oraz regulacja wentylatorów Rosenberg (PDF)Pobierz
 • Obsługa bieżąca urządzeń produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz