Zgłoś uwagę

UNO-ME 80-630-4D VFU

UNO-ME 80-630-4D VFU

F09-63028

Cechy główne
  • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 4,4
  • Prąd znamionowy [A] : 8
  • Obroty [min⁻¹] : 1445
1.904,00 €
2.341,92 €

Przelicznik

8.171,21 zł
brutto 10.050,58 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2019-11-14
(1€ = 4,292 zł)

UNOBOX-ME - wentylatory uniwersalne
odporne do temperatur 120 °C przepływającego strumienia powietrza 

  • rama obudowy wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych
  • zintegrowana taca ociekowa
  • specjalne kołnierze uszczelniające do odprowadzania kondensatu z wnętrza obudowy
  • w dostawie króciec spustowy kondensatu (luzem)
  • silnik poza strumieniem przepływającego powietrza

Opis:
Wentylatory uniwersalne UNOBOX produkcji Rosenberg stosowane są w instalacjach, w których wymagane jest przetłaczanie małych i średnich objętości zabrudzonego powietrza. Znajdują zastosowanie w wentylacji nawiewnej lub wywiewnej. Szeroka gama wentylatorów UNOBOX oferuje optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania. 

UWAGA:

Unobox-ME przeznaczony jest do instalacji wyciągowych z kuchni zgodnie z VDI 2052. Standardowo wyposażony jest w zdejmowane drzwi obsługowe, zintegrowaną tacę ociekową z króćcem odpływowym kondensatu, specjalne kołnierze uszczelniające oraz silnik umieszczony poza strumieniem przepływającego powietrza. 

Sztywne króćce tłumiące DS
Do podłączenia wentylatorów do systemu kanałów należy stosować sztywne króćce podłączeniowe. 

Zastosowanie:
Warsztaty samochodowe / bary / wysokościowce / hotele / budynki przemysłowe / przedszkola / hale magazynowe / domy opieki / szkoły / hale sportowe / supermarkety / warsztaty / budynki parkingowe / sklepy / siłownie / budynki mieszkalne / kuchnie / piekarnie 

Klasyfikacja wentylatorów:

SWNM = System wentylacyjny przeznaczony do budynków niemieszkalnych
JSW     = Jednokierunkowy system wentylacyjny

Obudowa:
Konstrukcję obudowy stanowi rama wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych, łączonych plastikowymi narożnikami oraz zdejmowanych paneli, wykonanych z galwanizowanej blachy stalowej, izolowanych 20 mm warstwą niepalnej i tłumiącej dźwięki wełny szklanej. Strona wywiewna i obsługowa są zamienne. Taca ociekowa jest standardowo zintegrowana z podłogą urządzenia. Otwory podłączeniowe są zaślepione zatyczkami. Odpowiedni króciec odpływowy kondensatu KAS.1 jest zawarty w zakresie dostawy (dołączony osobno) i można go w razie potrzeby zamontować w tacy ociekowej.

Wirniki:
Wirniki razem z silnikami jako zespół wyważane są dynamicznie w dwóch płaszczyznach w klasie G2.5/G6.3 zgodnie z  DIN ISO 21940-11.
Unobox-ME wyposażone są w wirniki z łopatkami zagiętymi do tyłu wykonanymi z aluminium odpornego na wodę morską. Cały zespół wirnik-silnik może zostać wymontowany od strony napędu.

Silniki:
Do napędu wentylatorów stosowane są silniki z wirującą obudową AC lub silniki konwencjonalne klasy IEC o stopniu ochrony IP44 / 54/55 zgodnie z DIN EN 60034-5. Uzwojenia są zabezpieczone przed wilgocią. Wyposażone są w łożyska kulkowe oraz termokontakty do ochrony przed przegrzaniem.

Silnik z wirującą obudową:
do UNO-ME 500:    Silnik umieszczony jest poza strumieniem przepływającego powietrza. Przystosowany jest do 5-stopniowej regulacji obrotów napięciowo z wykorzystaniem transformatora. 

Aprobata:
Dla modeli 60Hz (na zapytanie). 

Silnik konwencjonalny:
Silnik umieszczony jest poza strumieniem przepływającego powietrza.

UNO-ME 560:         Przystosowany jest do 5-stopniowej regulacji obrotów napięciowo z wykorzystaniem transformatora.
Od UNO-ME 630:    Stosowany jest 1-stopniowy silnik konwencjonalny przystosowany do regulacji przemiennikiem częstotliwości.

Podłączenie elektryczne:
Podłączenie zasilania odbywa się poprzez standardowo montowany fabrycznie na panelu czołowym wyłącznik serwisowy.

Wskazówki montażowe: 

Kierunek obrotów:
Przy podłączaniu należy zwrócić uwagę na kierunek obrotów wirnika - standardowo jest on zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony wlotu.

UWAGA:
W przypadku nieprawidłowego kierunku obrotów istnieje niebezpieczeństwo przeciążenia silnika!

Regulacja wydajności powietrza:
Więcej informacji można znaleźć w opisach dla akcesoriów do regulacji i sterowania!

Informacja o ErP (wewnątrz UE):
Należy przestrzegać wytycznych 1253/2014 / UE (część 6) obowiązujących dla urządzeń wentylacyjnych (wentylatorów) od 01.01.2016. Słowo kluczowe: „napęd wielobiegowy” (co najmniej 3 stałe prędkości, jak również prędkość 0 („wyłączona”)). Odpowiednie regulatory i sterowniki są dostępne jako akcesoria. 

5-stopniowa regulacja do wielkości 560

UNO-ME 50-355 / 67-400/450 / 80-500 ...E:            230V = RTE
UNO-ME 50-355 / 67-400/450 / 80-500/560 ...D:    400V = RTD                                                                

bezstopniowa regulacja od wielkości 630

UNO-ME 80-630 / 102-630 ...D:    400V = z zastosowaniem przemiennika częstotliwości
UWAGA: Częstotliwość załomu musi odpowiadać częstotliwości znamionowej

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Charakterystyki przepływu:
Charakterystyki wentylatorów przedstawione na diagramach doboru zostały wyznaczone na stanowisku badawczym dla montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot) zgodnie z normą DIN EN ISO 5801 i odnoszą się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20 °C.
Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego Δpfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka:
Na charakterystykach podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA (wylot) (liczby otoczone kółkiem). Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA (wlot) zgodnie z normą DIN 45 635, część 38 wzgl. ISO 13347-3 i DIN EN ISO 3745 można wyznaczyć na podstawie poniższego wzoru:

LWA(wlot) [dB(A)] = LWA(wylot) [dB(A)] - 4 dB

Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA w danej odległości, możemy wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów. Należy zauważyć, że odbicia dźwięku oraz charakterystyka pomieszczenia, a także częstotliwości naturalne w różny sposób wpływają na wielkość poziomu ciśnienia akustycznego.
Przykład: Aby wyznaczyć przybliżony poziom ciśnienia akustycznego LpA odległości 1 m należy od poziomu mocy akustycznej wyrażonej w db(A) odjąć 7 dB(A).
Wartości korekty poziomu mocy akustycznej w oktawie ∆LWOkt, dla częstotliwości środkowych pasma, zestawione zostały w tabelkach zamieszczonych przy każdej wielkości wentylatora. 

Informacja ErP (Rozporządzenie Komisji EU 327/2011):
Współczynnik charakterystyczny wentylatorów Rosenberg jest < 1,05 (dla ciśnień < 5000Pa).
(„współczynnik charakterystyczny” oznacza stosunek ciśnienia spiętrzenia zmierzonego na wylocie z wentylatora do ciśnienia spiętrzenia na wlocie do wentylatora w punkcie optimum sprawności energetycznej wentylatora) 

Trwałość produktów:
Optymalna żywotność produktów Rosenberg wynika z przestrzegania instrukcji konserwacji zawartych w instrukcji obsługi specyficznej dla danego produktu.

Warunki techniczne dostawy:
Podane dane dotyczące wydajności odpowiadają klasie dokładności 3 zgodnie z DIN 24166. 

Recykling i utylizacja:
Podczas recyklingu i utylizacji produktów Rosenberg należy przestrzegać lokalnych wymogów i przepisów.

Moc znamionowa (pobór) [kW] 4,4
Prąd znamionowy [A] 8
Obroty [min⁻¹] 1445
Maks. temp. medium [°C] 90
Masa [kg] 0,00
Rodzaj silnika konwencjonalny (IEC)
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%] 0
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 5,8
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa) nie
Regulacja przetwornicą częstotliwości tak
Izolacja akustyczna tak
Łopatki wirnika do tyłu
Wersja EX nie
Odporność na wysokie temperatury tak
Chemoodporność nie
Napięcie [V] 400
Przyłącze kwadratowe