Zgłoś uwagę

Wentylatory

Unobox

UNOR 50-355-G.4EA 230V

UNOR 50-355-G.4EA 230V

F15-35504

Cechy główne
  • Zasilanie [V] : 230
  • Częstotliwość [Hz] : 50/60
  • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 0,350
  • Prąd znamionowy [A] : 2,10
  • Obroty [min⁻¹] : 1500
1.020,00 €
1.254,60 €

Przelicznik

4.370,29 zł
brutto 5.375,46 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2019-12-12
(1€ = 4,285 zł)

Właściwości i wykonanie

Wentylator UNOR 50-355-G.4EA 230V znajduje zastosowanie w instalacjach, w których wymagane jest przetłaczanie małych i średnich objętości powietrza.
Znajduje zastosowanie m.in. w instalacjach wentylacyjnych (nawiewnych lub wywiewnych) mieszkań, domów towarowych, supermarketów, wiat warsztatowych, basenów, garaży.

Obudowa

Konstrukcję obudowy stanowi rama wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych, łączonych plastikowymi narożnikami oraz zdejmowanych paneli, wykonanych z galwanizowanej blachy stalowej, izolowanych 20 mm warstwą niepalnej i tłumiącej dźwięki wełny szklanej. Wentylator dostarczany jest ze zdjętym panelem naprzeciwko wirnika i dyszy wlotowej. Konfigurację tę można zmodyfikować stosowanie do potrzeb poprzez przełożenie innego panelu.

Wirnik

Koło wirnikowe wysokiej sprawności, z łopatkami wygiętymi do tyłu, wykonane jest z aluminium. Osadzane jest bezpośrednio na obudowie silnika. Zespół wirnik-silnik wyważany jest statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 1940 w klasie G 2.5.

Podłączenie elektryczne

Przyłącze elektryczne wyprowadzone jest na listwę zaciskową silnika.
Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie z załączonym schematem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi energooszczędny silnik EC (komutowany elektronicznie) z wirującą obudową, wykonany w klasie szczelności IP54.
Silnik charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością, niewielkimi rozmiarami i wyjątkowo cichą pracą. Nie wymaga konserwacji.
Wbudowany, inteligentny układ sterujący umożliwia płynną regulację obrotów wentylatora oraz wiele funkcji dodatkowych, np. regulację ciśnienia, wydajności lub sterowanie jakością powietrza.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Stan wbudowanego zabezpieczenia termicznego silnika sygnalizowany jest przez przekaźnik alarmowy.

Status ErP

Wentylator nie podlega Dyrektywie ErP (2009/125/WE).

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN ISO EN 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C. Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA6 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5 i przez obudowę LWA2, zgodnie z normą DIN 45 635 rozdział 38, można wyznaczyć na podstawie wzoru.
  • LWA5 = LWA6 - 4
  • LWA2 = LWA6 - 17
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Zasilanie [V] 230
Częstotliwość [Hz] 50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW] 0,350
Prąd znamionowy [A] 2,10
Obroty [min⁻¹] 1500
Maks. temp. medium [°C] 50
Klasa szczelności silnika IP54
Masa [kg] 33,00
Rodzaj silnika z komutacją elektroniczną (EC)
Kondensator [μF] 0,0
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%] 0
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 0,0
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa) nie
Regulacja przetwornicą częstotliwości tak
Izolacja akustyczna tak
Łopatki wirnika do tyłu
Wersja EX nie
Odporność na wysokie temperatury nie
Chemoodporność nie
Schemat podłączeniowy 01.434 a)

Katalog

Charakterystyka

Schemat podłączeniowy

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz