Zgłoś uwagę

UNO ME 80-630-G.8FF V (400V)

UNO ME 80-630-G.8FF V (400V)

F18-63022

Cechy główne
 • Zasilanie [V] : 400
 • Częstotliwość [Hz] : 50/60
 • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 3,600
 • Prąd znamionowy [A] : 5,5
 • Obroty [min⁻¹] : 1350
Zapytaj o cenę

 • (+48) 606 955 254
  (+48) 600 032 703
  (+48) 600 149 021

  Aleje Jerozolimskie 200
  02-486 Warszawa
  (+48) 22 720 67 73
  biuro@rosenberg.pl

 • ul. Zwierzyniecka 10 lok. 1
  15-333 Białystok
  (+48) 600 605 920
  bialystok@rosenberg.pl

 • ul. Gdańska 123 lok. 2
  85-022 Bydgoszcz
  (+48) 600 009 386
  bydgoszcz@rosenberg.pl

  Plac Kaszubski 8 (pok. 311)
  81-350 Gdynia
  (+48) 600 009 386
  gdynia@rosenberg.pl

 • ul. Młyńska 5/9
  61-729 Poznań
  (+48) 600 149 443
  poznan@rosenberg.pl

 • ul. Stanisławowska 47
  54-611 Wrocław
  (+48) 600 484 084
  wroclaw@rosenberg.pl

 • ul. Królewska 65A/1
  30-081 Kraków
  (+48) 600 032 220
  krakow@rosenberg.pl

  ul. Czerwińskiego 6 (pok. 207)
  40-123 Katowice
  (+48) 600 032 220
  katowice@rosenberg.pl

 • Plac Wolności 13 (lok. 2)
  35-073 Rzeszów
  (+48) 600 605 920
  rzeszow@rosenberg.pl

Właściwości i wykonanie

Wentylator uniwersalny UNO-ME 80-630-G.8FF z wyrzutem do góry znajduje zastosowanie w instalacjach, w których wymagane jest transportowanie gorącego powietrza, zanieczyszczonego drobinami tłuszczu.
Może być montowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, w instalacjach wyciągowych kuchni restauracyjnych, hal produkcyjnych, warsztatów i innych.

Obudowa

Konstrukcję obudowy stanowi rama wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych, łączonych plastikowymi narożnikami oraz zdejmowanych paneli wykonanych z galwanizowanej blachy stalowej, izolowanych 20 mm warstwą niepalnej i tłumiącej dźwięki wełny szklanej. W wersji V (z wyrzutem górnym) zdjęty jest panel górny.
Integralną część obudowy stanowi dysza wlotowa, wykonana z galwanizowanej blachy stalowej.

Wirnik

Koło wirnikowe wysokiej sprawności, z łopatkami wygiętymi do tyłu, wykonane jest z aluminium.
Zespół wirnik-silnik wyważany jest statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 1940 w klasie G 2.5.

Kierunek obrotów

Przy podłączaniu należy zwrócić uwagę na kierunek obrotów wirnika - standardowo jest on zgodny z ruchem wskazówek zegara (czyli w prawo), patrząc od strony wlotu.

Podłączenie elektryczne

Podłączenia zasilania dokonuje się poprzez wyłącznik serwisowy montowany standardowo na czołowym panelu wentylatora.
Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie ze schematem podłączeniowym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi energooszczędny silnik EC (komutowany elektronicznie) z wirującą obudową, wykonany w klasie szczelności IP54. Silnik charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością, niewielkimi rozmiarami i wyjątkowo cichą pracą. Nie wymaga konserwacji. Wbudowany, inteligentny układ sterujący umożliwia płynną regulację obrotów wentylatora oraz wiele funkcji dodatkowych, np. regulację ciśnienia, wydajności lub sterowanie jakością powietrza.
W trybie pracy "sterowanie w układzie otwartym" (standard) regulacja prędkości odbywa się w sposób ciągły, za pomocą sygnału 0-10 V lub potencjometru (akcesoria).
Silnik umieszczony jest poza strumieniem przepływającego medium.

Zabezpieczenie termiczne silników

Stan wbudowanego zabezpieczenia termicznego silnika sygnalizowany jest przez przekaźnik alarmowy.

Status ErP

Wentylator spełnia wymagania rozporządzenia wykonawczego Dyrektywy ErP (2009/125/WE), tj. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 327/2011, obowiązujące od 01.01.2018 r. Wentylator nie podlega Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 640/2009.

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN ISO EN 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C. Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA6 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5 i przez obudowę LWA2, zgodnie z normą DIN 45 635 rozdział 38, można wyznaczyć na podstawie wzoru.
 • LWA5 = LWA6 - 3
 • LWA2 = LWA6 - 17
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Zasilanie [V] 400
Częstotliwość [Hz] 50/60
Moc znamionowa (pobór) [kW] 3,600
Prąd znamionowy [A] 5,5
Obroty [min⁻¹] 1350
Maks. temp. medium [°C] 120
Klasa szczelności IP54
Rodzaj silnika z komutacją elektroniczną (EC)
Izolacja akustyczna tak
Łopatki wirnika do tyłu
Odporność na wysokie temperatury tak
Przyłącze kwadratowe
Regulacja obrotów sygnałem 0-10 V
Schemat podłączeniowy 01.450
Masa [kg] 112,0

Bloki CAD/BIM

Katalog

Charakterystyka

Schemat podłączeniowy

Deklaracja

 • Deklaracja producenta (PDF)Pobierz
 • Deklaracja zgodności (PDF)Pobierz

Gwarancja

 • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Instrukcja

Protokoły i formularze

Procedury i wytyczne

 • Procedura uruchamiania wentylatora (PDF)Pobierz
 • Zabezp. termiczne oraz regulacja wentylatorów Rosenberg (PDF)Pobierz
 • Obsługa bieżąca urządzeń produkcji Rosenberg (PDF)Pobierz