Zgłoś uwagę

RTE 1,5

RTE 1,5

H10-01500

Cechy główne
113,00 €
138,99 €

Przelicznik

0,00 zł
brutto 0,00 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia [brak danych dla tej daty]
(1€ = 0,000 zł)

Właściwości i wykonanie

5-stopniowy regulator transformatorowy z lampką sygnalizacyjną do manualnej zmiany prędkości obrotowej wentylatorów jednofazowych sterowanych napięciowo. Wyposażony w zaciski do podłączenia termokontaktu TK silnika (bezpośrednia ochrona termiczna silnika).
Załączenie regulatora odbywa się przy pomocy pokrętła na obudowie i sygnalizowane jest świeceniem lampki (diody kontrolnej) obok pokrętła.

UWAGA!
Lampka sygnalizacyjna nie informuje o zakłóceniach w pracy urządzenia. Sygnalizuje jedynie, że regulator jest załączony.

Pokrętło służy również do stopniowej nastawy prędkości obrotowej. Pozwala na wybór jednej z 5 dostępnych pozycji (prędkości obrotowych wentylatora). Każda pozycja odpowiada innej wartości napięcia wyjściowego na zaciskach U1 i U2. Stopień 1 odpowiada najniższej, a stopień 5 najwyższej prędkości obrotowej.

Obwód sterowania TK-TK jest chroniony przez bezpiecznik topikowy 2A. Spalenie bezpiecznika powoduje wyłączenie całego regulatora. Tor prądowy regulatora nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem.
Regulator przystosowany jest do sterowania kilkoma silnikami/wentylatorami (sterowanie grupowe). Przy takim rozwiązaniu konieczne jest jednak zwrócenie uwagi, aby suma wartości poszczególnych prądów nie przekroczyła wartości prądu maksymalnego regulatora.

Prąd maksymalny regulatora: 1,5 A
Zabezpieczenie prądowe (zwłoczne): 4 A
Masa urządzenia: 2,2 kg.

Obudowa

Trwałe, jasnoszare tworzywo sztuczne w klasie szczelności IP54.

Zabezpieczenie termiczne silnika

Wejście TK-TK przeznaczone jest do podłączenia końcówek termokontaktu wbudowanego w uzwojenia silnika. Jeżeli regulator zasila kilka wentylatorów połączonych równolegle to termokontakty tych wentylatorów muszą być połączone szeregowo i wpięte do zacisków TK-TK regulatora.
W przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury uzwojenia silnika termokontakt otwiera się powodując przerwanie obwodu zasilania wentylatora przez regulator na wyjściach U1 i U2. Po usunięciu usterki powtórne włączenie możliwe jest tylko poprzez kilkusekundowe ustawienie pokrętła regulatora w pozycji „0”.
Zaciski TK-TK są pod napięciem 230V.

Zanik zasilania

Po przywróceniu napięcia następuje automatyczny restart (załączenie zasilania wentylatora).

Dane wymiarowe

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz

Protokoły i formularze

  • Zgłoszenie usterki (PDF)Pobierz
  • Zlecenie usługi serwisowej (PDF)Pobierz