Zgłoś uwagę

UNO-ME 50-355-4D HFU

UNO-ME 50-355-4D HFU

F09-35536

Cechy główne
  • Zasilanie [V] : 400
  • Częstotliwość [Hz] : 50
  • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 0,310
  • Prąd znamionowy [A] : 0,72
  • Obroty [min⁻¹] : 1360
1.080,00 €
1.328,40 €

Przelicznik

4.643,57 zł
brutto 5.711,59 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-02-25
(1€ = 4,300 zł)

Właściwości i wykonanie

Wentylator UNO-ME 50-355-4D znajduje zastosowanie w instalacjach, w których wymagane jest transportowanie gorącego powietrza, zanieczyszczonego drobinami tłuszczu.
Może być montowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, w instalacjach wyciągowych kuchni restauracyjnych, hal produkcyjnych, warsztatów i innych.

Obudowa

Konstrukcję obudowy stanowi rama wykonana z dwukomorowych profili aluminiowych, łączonych plastikowymi narożnikami oraz zdejmowanych paneli wykonanych z galwanizowanej blachy stalowej, izolowanych 20 mm warstwą niepalnej i tłumiącej dźwięki wełny szklanej. W wersji z wyrzutem bocznym zdjęty jest panel boczny.
Integralną część obudowy stanowi dysza wlotowa, wykonana z galwanizowanej blachy stalowej.

Wirnik

Koło wirnikowe wysokiej sprawności, z łopatkami wygiętymi do tyłu, wykonane jest z aluminium.
Zespół wirnik-silnik wyważany jest statycznie i dynamicznie, zgodnie z normą DIN ISO 1940 w klasie G 2.5.

Podłączenie elektryczne

Podłączenia zasilania dokonuje się poprzez wyłącznik serwisowy montowany standardowo na czołowym panelu wentylatora.
Wentylator powinien zostać podłączony zgodnie ze schematem podłączeniowym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Silnik

Napęd wentylatora stanowi silnik z wirującą obudową , przystosowany do regulacji częstotliwościowej, wykonany w klasie szczelności IP54.
Izolacja uzwojenia odpowiada klasie F i dodatkowo jest impregnowana przed wilgocią.
Zastosowane łożyska toczne są szczelnie zamknięte z obu stron i nie wymagają obsługi.
Silnik umieszczony jest poza strumieniem przepływającego medium.

Zabezpieczenie termiczne silników

Silnik zabezpieczony jest przed przegrzaniem za pomocą termokontaktu, z końcówkami wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika, które wymagają prawidłowego podłączenia do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej. Brak właściwego urządzenia ochronnego stanowi podstawę do oddalenia reklamacji w przypadku spalenia silnika.

Status ErP

Wentylator nie podlega Dyrektywie ErP (2009/125/WE).

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN ISO EN 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C. Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA6 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5 i przez obudowę LWA2, zgodnie z normą DIN 45 635 rozdział 38, można wyznaczyć na podstawie wzoru.
  • LWA5 = LWA6 - 2
  • LWA2 = LWA6 - 15
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Zasilanie [V] 400
Częstotliwość [Hz] 50
Moc znamionowa (pobór) [kW] 0,310
Prąd znamionowy [A] 0,72
Obroty [min⁻¹] 1360
Maks. temp. medium [°C] 110
Klasa szczelności silnika IP54
Rodzaj silnika z wirującą obudową (AC)
Kondensator [μF] 0,0
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%] 0
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 3,6
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa) nie
Regulacja przetwornicą częstotliwości tak
Izolacja akustyczna tak
Łopatki wirnika do tyłu
Wersja EX nie
Odporność na wysokie temperatury tak
Chemoodporność nie
Schemat podłączeniowy 01.006
Przyłącze kwadratowe
Masa [kg] 36,00

Katalog

Charakterystyka

Schemat podłączeniowy

Gwarancja

  • Ogólne warunki gwarancji (PDF)Pobierz