Zgłoś uwagę

UNO-ME 80-500-4D HFU

UNO-ME 80-500-4D HFU

F09-50035

Cechy główne
  • Zasilanie [V] : 400
  • Częstotliwość [Hz] : 50
  • Moc znamionowa (pobór) [kW] : 1,500
  • Prąd znamionowy [A] : 3,00
  • Obroty [min⁻¹] : 1380
1.561,00 €
1.920,03 €

Przelicznik

6.711,68 zł
brutto 8.255,36 zł
Ceny wg kursu NBP z dnia 2020-02-25
(1€ = 4,300 zł)

Charakterystyka

Charakterystyka wyznaczona na stanowisku badawczym, zgodnie z normą DIN ISO EN 5801 dla sposobu montażu wentylatora w pozycji A (swobodny wlot, swobodny wylot), odnosi się do gęstości powietrza 1,2 kg/m³ i temperatury 20°C. Krzywe ilustrują zmiany ciśnienia statycznego ∆pfa w funkcji przepływu powietrza.

Akustyka

Na charakterystyce podano poziom mocy akustycznej, według krzywej A, na wylocie wentylatora LWA6 (liczby otoczone kółkiem).
Skorygowany krzywą A poziom mocy akustycznej na wlocie wentylatora LWA5 i przez obudowę LWA2, zgodnie z normą DIN 45 635 rozdział 38, można wyznaczyć na podstawie wzoru.
  • LWA5 = LWA6 - 2
  • LWA2 = LWA6 - 15
Ważony poziom ciśnienia akustycznego LpA, w danej odległości, można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych błędów.

Zasilanie [V] 400
Częstotliwość [Hz] 50
Moc znamionowa (pobór) [kW] 1,500
Prąd znamionowy [A] 3,00
Obroty [min⁻¹] 1380
Maks. temp. medium [°C] 90
Rodzaj silnika konwencjonalny (IEC)
Kondensator [μF] 0,0
Wzrost prądu pobieranego przy obniżonym napięciu [%] 4
Stosunek prądu rozruchowego do znamionowego 4,9
Regulacja tyrystorowa (bezstopniowa) nie
Regulacja transformatorowa (stopniowa) tak
Regulacja przetwornicą częstotliwości nie
Izolacja akustyczna tak
Łopatki wirnika do tyłu
Wersja EX nie
Odporność na wysokie temperatury tak
Chemoodporność nie
Schemat podłączeniowy 01.006
Przyłącze kwadratowe
Masa [kg] 95,00